Parliamentarism in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini
Parliamentarism in Bosnia and Herzegovina

Contributor(s): Saša Gavrić (Editor), Damir Banović (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Government/Political systems, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: parliamentarism; parliament; BiH; FBiH; Brčko district; political parties; veto; crisis; EU integration;
Summary/Abstract: Parlament je jezgro reprezentativne demokratije. U optimalnom slučaju on zastupa volju naroda. Uloga stranaka je da povezuju individualne interese birača i zastupaju ih u interesu zajedničkog dobra. Međutim, ne samo u Bosni i Hercegovini, diljem svijeta gubi se povjerenje u demokratiju. Kod mnogih građana javlja se utisak da parlament donosi odluke, usvaja zakone i potiče trendove koji ne odgovaraju zajedničkom dobru. Kada zastupnici ne postupaju u skladu s voljom građana, kredibilitet politike pada, izlaznost birača se smanjuje, a legitimnost parlamenta postaje upitna. Uslijed krize reprezentativne demokratije, u brojnim zemljama – pa tako naprimjer i u Njemačkoj – sve su glasniji pozivi za neposrednim demokratskim procesima. Populistički zahtijevajući da se moć da u ruke građana, kroz plebiscite, odluke naroda i referendum, očekuje se da se odluke donose što je moguće dalje od parlamenta.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-01-4
  • Page Count: 387
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian
PREDGOVOR

PREDGOVOR
(FOREWORD)

PREDGOVOR

PREDGOVOR
(FOREWORD)

UVOD

UVOD
(INTRODUCTION)

ULOGA PARLAMENTA U MODERNIM DEMOKRACIJAMA

ULOGA PARLAMENTA U MODERNIM DEMOKRACIJAMA
(ROLE OF PARLIAMENT IN MODERN DEMOCRACIES)

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH
(PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BIH)

PARLAMENTI ENTITETA U BIH

PARLAMENTI ENTITETA U BIH
(ENTITIES' PARLIAMENTS IN BIH)

SKUPŠTINE KANTONA U FEDERACIJI BIH

SKUPŠTINE KANTONA U FEDERACIJI BIH
(CANTON ASSEMBLIES IN THE FEDERATION OF BIH)

SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA: PARLAMENT ILI OPĆINSKO VIJEĆE?

SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA: PARLAMENT ILI OPĆINSKO VIJEĆE?
(BRČKO DISTRICT ASSEMBLY: PARLIAMENT OR MUNICIPAL COUNCIL?)

OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA TIJELA U BIH

OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA TIJELA U BIH
(MUNICIPAL REPRESENTATIVE BODIES IN BIH)

PARLAMENTARNE POLITIČKE STRANKE U BIH

PARLAMENTARNE POLITIČKE STRANKE U BIH
(PARLIAMENTARY POLITICAL PARTIES IN BIH)

“VETO MEHANIZMI” U PARLAMENTIMA NA DRŽAVNOJ I ENTITETSKOJ RAZINI U BIH

“VETO MEHANIZMI” U PARLAMENTIMA NA DRŽAVNOJ I ENTITETSKOJ RAZINI U BIH
("VETO MECHANISMS" IN PARLIAMENT AT STATE AND ENTITY LEVELS IN BIH)

KRIZA PARLAMENTARIZMA U BIH

KRIZA PARLAMENTARIZMA U BIH
(PARLIAMENTARISM CRISIS IN BIH)

ULOGA I TRANSFORMACIJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA

ULOGA I TRANSFORMACIJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA
(ROLE AND TRANSFORMATION OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BIH IN EUROPEAN INTEGRATION PROCESS)

BIOGRAFIJE

BIOGRAFIJE
(BIOGRAPHIES)

INDEKS POJMOVA

INDEKS POJMOVA
(INDEX)