PARLIAMENTARISM CRISIS IN BIH Cover Image

KRIZA PARLAMENTARIZMA U BIH
PARLIAMENTARISM CRISIS IN BIH

Author(s): Goran Marković
Subject(s): Politics, Governance, Government/Political systems, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: semi-presidential system; parliamentarism; parliamentary assembly; council of ministers; parliamentary questions; interpellation; vote of confidence;
Summary/Abstract: Bosna i Hercegovina ima polupredsjednički sistem vlasti. U njemu su prisutni značajni elementi parlamentarizma: bicefalna egzekutiva; politička odgovornost Savjeta ministara Parlamentarnoj skupštini; postojanje instrumenata političke kontrole, poput poslaničkih pitanja i interpelacije; mogućnost izglasavanja nepovjerenja Savjetu ministara. Pozitivnopravna rješenja su specifična, pošto niz pitanja nije uređen Ustavom Bosne i Hercegovine, a ni pravne norme sadržane u zakonima i poslovnicima skupštinskih domova često nisu jasne i potpune. Poseban problem je u tome što pojedini mehanizmi parlamentarizma ne funkcionišu, tako da u praksi dolazi do prevage izvršne vlasti nad zakonodavnom, a instrumenti kontrole prve od strane druge se ne primjenjuju.

  • Page Range: 323-339
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian