PARLIAMENTARY POLITICAL PARTIES IN BIH Cover Image

PARLAMENTARNE POLITIČKE STRANKE U BIH
PARLIAMENTARY POLITICAL PARTIES IN BIH

Author(s): Zlatiborka Popov-Momčinović
Subject(s): Politics, Government/Political systems, Electoral systems, Politics and society
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: political parties; elections; coalitions; democracy; ideology;
Summary/Abstract: U ovom radu se analiziraju mehanizmi predstavljanja građanki i građana u parlamentima kroz političke stranke. Ukazuje se na razvoj i funkcije ovih mehanizama, a u kontekstu bh. društva procese koji su bili najkarakterističniji. Poseban fokus je stavljen na period posle okončanja ratnih sukoba, i sa kritičke, ali i angažovane distance ukazivano je na glavne tendencije, ali i aporije delovanja političkih stranaka u parlamentima u različitim izbornim periodima posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma, imajući u vidu i širi društveni kontekst.

  • Page Range: 251-291
  • Page Count: 41
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian