PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BIH Cover Image

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH
PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BIH

Author(s): Nermina Saračević
Subject(s): Politics, Governance, Government/Political systems, Politics and society
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: ethno-territorial representation; political fragmentation; partnership between the ruling parties; entity blockade; political legitimacy;
Summary/Abstract: Članak opisuje Parlamentarnu skupštinu BiH, njen razvitak, ustrojstvo, legitimitet i funkcionalnost koja se zasniva na premisama entitetski izdiferenciranog biračkog tijela i etnički delegiranih parlamentarnih zastupnika. Sam model s aspekta konsocijativne političke paradigme je u prethodnom periodu ovisio o vanjskom izvoru vlasti (Ured visokog predstavnika za BiH) za postizanje ključnih dogovora vezanih za provođenje glavnih reformskih procesa u državi. Međutim, u zadnja dva sastava Parlamentarne skupštine BiH, umjesto preuzimanja vlasništva nad procesom odlučivanja i uspostave kontinuiranog političkog dogovora između vodećih političkih stranaka u državi, evidentiran je smanjeni broj usvojenih zakona posebice onih neophodnih za proces euroatlantskih integracija, najčešće zbog entitetske blokade glasanja unutar državnog parlamenta, što je izravna posljedica toga što Predstavnički dom nema savezni (državni) nego regionalni predstavnički karakter. Sve dok se reprezentativni karakter Parlamentarne skupštine BiH ne promijeni od zastupanja građana po ekskluzivnim etničkim i entitetskim linijama, do opšteg zastupanja interesa svih naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini (demosa), defragmentacija procesa odlučivanja će i dalje onemogućavati postizanje političkog dogovora oko budućeg pravca razvoja i uređenja države.

  • Page Range: 43-87
  • Page Count: 45
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian