ROLE OF PARLIAMENT IN MODERN DEMOCRACIES Cover Image

ULOGA PARLAMENTA U MODERNIM DEMOKRACIJAMA
ROLE OF PARLIAMENT IN MODERN DEMOCRACIES

Author(s): Nermina Saračević
Subject(s): Politics, Government/Political systems, Politics and society
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: social contract; representative body; public interest; representative democracy; multicultural state communities;
Summary/Abstract: Legitimitet političkog predstavljanja i predstavničke demokracije se sublimira kroz koncept „društvenog ugovora“, što podrazumijeva delegiranje suverenog prava građana na upravljanje u zajednici, te se kroz društveni ugovor prenosi na izabrane predstavnike vlasti koji zauzvrat trebaju da zastupaju opšte interese građana i štite njihova lična prava i slobode. Autorica u članku preispituje ulogu parlamenta kao centralne političke institucije u razvoju modernih demokratskih društava, s posebnim osvrtom na švicarski model direktne demokracije. Iako u većini političkih sistema sve više slabi uloga parlamenta kao primarnog inicijatora zakona, njegova kontrolna uloga u odnosu na izvršnu i sudsku vlast sve više jača, čime se osigurava adekvatna protuteža vlasti i postiže stabilnost političkog sistema.

  • Page Range: 15-40
  • Page Count: 26
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian