ENTITIES' PARLIAMENTS IN BIH Cover Image

PARLAMENTI ENTITETA U BIH
ENTITIES' PARLIAMENTS IN BIH

Asymmetric federalism

Author(s): Enis Omerović
Subject(s): Politics, Governance, Government/Political systems
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: entity; FBiH; RS; legislature; Federation parliament; the house of representatives; house of peoples; National Assembly of the Serb Republic; the council of peoples; legislative procedure;
Summary/Abstract: Rad obrađuje parlamente entiteta u Bosni i Hercegovini. U tu svrhu autor razrađuje nadležnosti entiteta te zakonodavnu vlast u entitetima prije pristupanja utvrđivanju opsega nadležnosti entitetskih zakonodavnih tijela i njihove strukture i organizacije. Kako je najvažnija djelatnost i funkcija parlamenta zakonodavni postupak, u tu svrhu, autor proučava zakonodavni postupak entitetskih parlamenata kao posebnu znanstvenu cjelinu. Izbor, prava i dužnosti poslanika i delegata je, također, izazvalo autorovu znanstvenu eksplikaciju. Posljednje poglavlje rada tiče se odnosa zakonodavnih tijela u Bosni i Hercegovini, u kojem se poglavito obrađuje formalna povezanost kantonalnih, entitetskih i državnog parlamenta. Autor zaključuje da su entitetski parlamenti dobro institucionalno strukturirani. Ustavnopravni status i položaj entiteta nalaže da entitetski parlamenti ne ostvaruju ustavnu i parlamentarnu uzajamnost. Entitetske parlamentarne diobe autor uočava u činjenici da iako zakonodavnu vlast na razini Republike Srpske vrše i Narodna Skupština i Vijeće naroda, potonje tijelo unutar zakonodavne nadlež- nosti raspravlja o zakonu ukoliko se radi o pitanju od vitalnog nacionalnog interesa, što ga čini intervenirajućim „domom“. Također, delegate u Dom naroda Parlamenta Federacije biraju kantonalne skupštine, dok Vijeće naroda svoj saziv dobija odlukom poslanika Narodne skupštine. Entitetska razlika postoji i u izboru delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Autor stoga dokazuje asimetrični federalizam u Bosni i Hercegovini, zbog prisutnosti nesimetričnih rješenja u entitetskim zakonodavnim tijelima.

  • Page Range: 89-135
  • Page Count: 47
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian