BRČKO DISTRICT ASSEMBLY: PARLIAMENT OR MUNICIPAL COUNCIL? Cover Image

SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA: PARLAMENT ILI OPĆINSKO VIJEĆE?
BRČKO DISTRICT ASSEMBLY: PARLIAMENT OR MUNICIPAL COUNCIL?

Author(s): Nedim Kulenović
Subject(s): Politics, Governance, Government/Political systems, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Brčko district; Brčko district assembly; supervision for Brčko; municipal council; local government unit; territorial autonomy; federalism; parliamentarism; veto players;
Summary/Abstract: Formalnopravno Skupština Distrikta zakonodavno je tijelo jedne jedinstvene administrativne jedinice lokalne samouprave. Iz ovakvog određenja vidljivo je da je Skupština po prirodi tijelo koje ima sličnosti i s vijećima jedinica lokalne samouprave, ali i s parlamentima države, entiteta, odnosno skupštinama kantona. Dok svoju sličnost s vijećima jedinica lokalne samouprave ističe svojom strukturom, veličinom i organizacijom unutrašnjih radnih tijela, svoju specifičnost naspram njih ističe ne samo znatno razuđenim višestranačkim sastavom, svojom zakonodavnom funkcijom, već i kompleksnim procesom odlučivanja, koji Skupštinu označava (i) kao mjesto gdje se vodi visoka politika.

  • Page Range: 163-215
  • Page Count: 53
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian