INTRODUCTION Cover Image

UVOD
INTRODUCTION

Author(s): Saša Gavrić, Damir Banović
Subject(s): Politics, Governance, Government/Political systems, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: parliamentarism; BiH; introduction;
Summary/Abstract: Istraživajući i pisajući o političkom sistemu Bosne i Hercegovine brzo smo se suočili sa pitanjem: kako je moguće da u državi koja ima jednu od najšarenijih parlamentarnih struktura u Evropi ne postoji jedna, opšteuvodna knjiga o parlamentarizmu Bosne i Hercegovine? Vodeći se iskustvom rada na istraživačko-publikacijskim projektima, kao što su Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine. Izabrani aspekti (2009.) i Država, politika i društvo u BiH – analiza postdejtonskog političkog sistema (2011.), koji su imali cilj da prikažu opštu sliku postdejtonskog političkog sistema, analiza o parlamentarizmu ima za cilj da uđe u dublju problematiku funkcionisanja parlamentarnog sistema u Bosni i Hercegovini: od državnog, preko entitetskog do kantonalnog i opštinskog sa svim problemima i specifičnostima.

  • Page Range: 11-13
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian