Outside the four walls. Manual for journalists on professional and ethical reporting on LGBT issues Cover Image

Izvan četiri zida. Priručnik za novinarke i novinare o profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT temama
Outside the four walls. Manual for journalists on professional and ethical reporting on LGBT issues

Contributor(s): Lejla Huremović (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Human Rights and Humanitarian Law, Communication studies, Sociology, Social differentiation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: journalists manual; professional reporting; ethical reporting; LGBT issues; LGBT glossary; homophobia; transphobia; coming out; media; LGBTTIQ; media;
Summary/Abstract: Vijeće Europe je dom nekim od najvažnijih i najprimjenjivanijih sporazuma o ljudskim pravima na svijetu, kao što je Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Na osnovu tog temeljnog zakona naših 47 europskih zemalja članica, sva ljudska prava, uključujući slobodu govora i izražavanja, slobodu okupljanja, prava na privatnost i porodični život, trebaju biti jednako dostupna svima. Osim toga, dodatkom Protokola 12 uz ovu konvenciju, garantuje se i pravo svima nama da živimo slobodni od diskriminacije na osnovu zakona ili od strane javne vlasti! Međutim, u praksi je to očigledno teže sprovesti nego u teoriji. Najopsežniji međunarodni pravni dokument koji se odnosi na diskriminaciju na osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije je Preporuka Komiteta ministara Vijeća Europe iz 2010. državama članicama o mjerama borbe protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Komesar za ljudska prava Vijeća Europe objavio je u 2011. komparativni izvještaj o diskriminaciji na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u svim državama članicama Vijeća Europe. Nažalost, ne postoji ništa što ukazuje da je situacija za LGBT osobe bolja u ovoj državi, nego što je u drugim državama regiona, pa čak i u Europi. Činjenica da u Bosni i Hercegovini do danas nije bilo sudskih odluka koje bi se odnosile na nasilje, diskriminaciju ili govor mržnje zasnovan na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu pokazuje, kao i u ostalim državama, da LGBT osobe oklijevaju prijaviti nasilje, govor mržnje ili diskriminaciju javnim vlastima. Prečesto, ovaj ozbiljan nedostatak povjerenja je opravdan. Nadležne vlasti bi mogle i trebale regulisati neke od hitnih problema kao prvi korak na putu ka poboljšanju položaja LGBT osoba u Bosni i Hercegovini, kao što su djelimična implementacija Zakona o zabrani diskriminacije, zakonodavstvo koje reguliše govor mržnje ili zločin iz mržnje, a koje je neodgovarajuće, kao i činjenica da javni zvaničnici, javne osobe, pa čak i zvaničnici međunarodne zajednice ne obraćaju dovoljno pažnje na svoju obavezu da se ne samo suzdržavaju od diskriminacije već i da aktivno osude diskriminatorni, huškački ili govor mržnje, kao i takvo ponašanje. Generalni sekretar Vijeća Europe gospodin Thorbjorn Jagland je na Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije (17. maj 2012.) ponovo naglasio da “političke vođe snose odgovornost da govore odmah i intezivno protiv bilo kakvih demonstracija ili izjava kojima se iskazuje netolerancija ili homofobija, posebno prema onima koje dolaze od drugih političara.” Ako ja mogu prihvatiti kršenje prava drugih, uključujući prava LGBT osoba, nema razloga zašto drugi ljudi ne bi prihvatili nepoštivanje mojih osnovnih ljudskih prava. Ničija prava ne mogu se zaštiti kršenjem prava drugih. Drugim riječima, ovaj priručnik je bitan za BiH, i to ne samo za LGBT osobe već za sve građane_ke – jer su ljudska prava za sve ili za nikoga.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-9959-6-5
  • Page Count: 159
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian
PREDGOVORI

PREDGOVORI
(FOREWORDS)

UVODI

UVODI
(INTRODUCTIONS)

LGBT RJEČNIK

LGBT RJEČNIK
(LGBT GLOSSARY)

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA VEZANA ZA SEKSUALNU ORIJENTACIJU I RODNI IDENTITET

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA VEZANA ZA SEKSUALNU ORIJENTACIJU I RODNI IDENTITET
(MOST FREQUENTLY ASKED QUESTIONS RELATED TO SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY)

HOMOFOBIJA – FOBIJA KOJU DRUŠTVO PODRŽAVA

HOMOFOBIJA – FOBIJA KOJU DRUŠTVO PODRŽAVA
(HOMOPHOBIA - PHOBIA WHICH SOCIETY SUPPORTS)

COMING OUT

COMING OUT
(COMING OUT)

SEKSUALNA ORIJENTACIJA I RODNI IDENTITET U KONTEKSTU LJUDSKIH PRAVA U BIH

SEKSUALNA ORIJENTACIJA I RODNI IDENTITET U KONTEKSTU LJUDSKIH PRAVA U BIH
(SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY IN THE CONTEXT OF HUMAN RIGHTS IN BIH)

MEDIJSKO PRAVO

MEDIJSKO PRAVO
(MEDIA LAW)

MEDIJI I DISKRIMINACIJA

MEDIJI I DISKRIMINACIJA
(MEDIA AND DISCRIMINATION)

LGBT TEME U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM ŠTAMPANIM MEDIJIMA U 2011. GODINI

LGBT TEME U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM ŠTAMPANIM MEDIJIMA U 2011. GODINI
(LGBT ISSUES IN BOSNIAN PRINT MEDIA IN 2011)

BOSANSKOHERCEGOVAČKI MEDIJI I QUEER SARAJEVO FESTIVAL

BOSANSKOHERCEGOVAČKI MEDIJI I QUEER SARAJEVO FESTIVAL
(BiH MEDIA AND QUEER SARAJEVO FESTIVAL)

ANALIZA PRIMLJENIH ŽALBI VIJEĆU ZA ŠTAMPU U BIH NA PISANJE PRINTANIH I ONLINE MEDIJA O LGBT TEMAMA

ANALIZA PRIMLJENIH ŽALBI VIJEĆU ZA ŠTAMPU U BIH NA PISANJE PRINTANIH I ONLINE MEDIJA O LGBT TEMAMA
(ANALYSIS OF COMPLAINTS RECEIVED BY THE PRESS COUNCIL IN BIH ON PRINT AND ONLINE MEDIA REPORTING ON LGBT TOPICS)

UVREDLJIVA I POLITIČKI NEKOREKTNA TERMINOLOGIJA VEZANA ZA LGBTTIQ OSOBE

UVREDLJIVA I POLITIČKI NEKOREKTNA TERMINOLOGIJA VEZANA ZA LGBTTIQ OSOBE
(OFFENSIVE AND POLITICALLY INCORRECT TERMINOLOGY CONCERNING THE LGBTTIQ)

PRILOZI

PRILOZI
(APPENDIX)