FOREWORDS Cover Image

PREDGOVORI
FOREWORDS

Author(s): Mary Ann Hennessey
Subject(s): Gender Studies, Media studies, Ethics / Practical Philosophy, Communication studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: journalism; ethical reporting; manual; LGBT issues;
Summary/Abstract: Vijeće Europe je dom nekim od najvažnijih i najprimjenjivanijih sporazuma o ljudskim pravima na svijetu, kao što je Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Na osnovu tog temeljnog zakona naših 47 europskih zemalja članica, sva ljudska prava, uključujući slobodu govora i izražavanja, slobodu okupljanja, prava na privatnost i porodični život, trebaju biti jednako dostupna svima. Osim toga, dodatkom Protokola 12 uz ovu konvenciju, garantuje se i pravo svima nama da živimo slobodni od diskriminacije na osnovu zakona ili od strane javne vlasti!

  • Page Range: 7-9
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian