BiH MEDIA AND QUEER SARAJEVO FESTIVAL Cover Image

BOSANSKOHERCEGOVAČKI MEDIJI I QUEER SARAJEVO FESTIVAL
BiH MEDIA AND QUEER SARAJEVO FESTIVAL

Author(s): Masha Durkalić
Subject(s): Gender Studies, Media studies, Communication studies, Sociology
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: journalism; ethical reporting; manual; LGBT issues; media; queer sarajevo festival;
Summary/Abstract: Ko iole poznaje medijsku scenu u Bosni i Hercegovini, koja je sama po sebi polarizirana kada su u pitanju mnoge teme, počevši od religijske posebnosti Bosne i Hercegovine, pa do njene političke iscjepkanosti i kompliciranosti, poznaje i količinu ideološke artiljerije koju svaki put pri razmatranju određene teme “ispucaju” bosanskohercegovački mediji. U slučaju prvog Queer Festivala u Sarajevu 2008. godine, ova artiljerija bila je mnogo opasnija, jer je isprovocirala napade na učesnike i publiku ovog festivala. Bilo bi smiješno misliti da mediji nisu imali svoj udio u tome – huškanja od strane Dnevnog avaza, koja su, na kraju krajeva, dokazana i osuđena od strane Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine, a potom i bezbrojne provokacije od strane Saffa, islamske publikacije poznate po besramnom iznošenju komentara na brojne situacije koje su u koliziji sa islamskim načelima života, doveli su do agresivnog stava javnog mnijenja ionako ukorijenjenog u tradicionalnu patrijarhalnu normu bosanskohercegovačkog društva. Iako su se mnogi od pripadnika tog javnog mnijenja odlučili zadržati samo na ponižavajućim komentarima na račun “parade gologuzana” u Sarajevu, sigurno je da su tekstovi ovih publikacija, pored agresivne propagandne kampanje, doprinijeli činjenici da su na dan festivala mnogi posjetitelji napadnuti.

  • Page Range: 97-110
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian