Waiting for equality 2: Analysis of printed media reporting on LGBT issues in Bosnia and Herzegovina in 2013 Cover Image

Čekajući ravnopravnost 2: Analiza izvještavanja štampanih medija o LGBT temama u Bosni i Hercegovini u 2013. godini
Waiting for equality 2: Analysis of printed media reporting on LGBT issues in Bosnia and Herzegovina in 2013

Author(s): Kristina Ljevak, Jasmina Čaušević, Lejla Huremović
Contributor(s): Jordan Maze (Translator)
Subject(s): Gender Studies, Media studies, Communication studies, Social development, Social differentiation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: printed media; reporting; LGBT; research; BiH;
Summary/Abstract: Analiza koja je pred vama nastavak je praćenja izvještavanja o LGBT temama u bosanskohercegovačkim štampanim medijima, koju treću godinu zaredom objavljuje Sarajevski otvoreni centar. Autorice su uradile ovu analizu koristeći svoja prethodna znanja i iskustva rada na analizama sadržaja medijskog izvještavanja iz 2011. i 2012. godine, i zahvalne su što su dobile priliku da i treću godinu zaredom prate nivo doprinosa štampanih medija u borbi protiv diskriminacije lezbejki, gejeva, biseksualnih, interspolnih, trans* i svih ostalih queer osoba2 u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine. Kako u svojoj knjizi pišu Marko i Dardić, potrebno je kontinuirano pratiti i analizirati medije, jer pojedini mediji prepoznaju realne probleme sa kojima se pripadnici_e marginalizovanih grupa suočavaju i aktivno o tome izvještavaju, doprinoseći tako ne samo većoj vidljivosti ovih grupa nego i njihovom pozicioniranju u javnom i političkom životu. U vremenu komercijalizacije i tabloidizacije medijskog prostora, od velike je važnosti promovisati etičke i profesionalne standarde izvještavanja i koncept društveno odgovornog novinarstva, i ne dozvoliti da politički i ekonomski centri moći presudno utiču na kreiranje medijskih sadržaja. Mediji, odnosno novinari i novinarke, često su jedina spona između predstavnika_ca različitih marginalizovanih i ranjivih grupa. Profesionalnost novinarskog pisanja, etičnost i odgovornost pomjeraju društvo u kojem živimo ka prostoru veće tolerancije. Imajući u vidu rasprostranjenost i uticaj medija, bilo bi višestruko korisno za LGBT osobe u BiH da se u što više štampanih medija, kao i u svim ostalim medijima, pojave smišljene uređivačke politike koje prepoznaju značaj neselektivne borbe za ljudska prava i koje insistiranje na toj važnosti perpetuiraju kroz svoj prostor u skladu sa etikom i vrijednostima novinarske struke.

  • Page Count: 88
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian