MOST FREQUENTLY ASKED QUESTIONS RELATED TO SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY Cover Image

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA VEZANA ZA SEKSUALNU ORIJENTACIJU I RODNI IDENTITET
MOST FREQUENTLY ASKED QUESTIONS RELATED TO SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Gender Studies, Media studies, Communication studies, Sociology
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: journalism; ethical reporting; manual; LGBT issues; sexual orientation; gender identity; frequent questions;
Summary/Abstract: Seksualna orijentacija je jedna od četiri komponente seksualnosti. Preostale tri komponente su: biološki spol, rodni identitet (biti muško ili žensko ili nešto treće u psihološkom smislu) i društvena rodna uloga (društveno propisane norme ponašanja za pripadnice_ke ženskog ili muškog spola). Seksualna orijentacija uobičajeno se definira kao obrazac emotivne i seksualne privlačnosti prema osobama određenog spola (Franceour 1995, Frankowski 2004, Štulhofer 2004). U teorijskom smislu, seksualna orijentacija obuhvata tri dimenzije: seksualno ponašanje (spol seksualnih partnerki_partnera), prostor privlačnosti (spol osoba za koje pokazujemo emotivni ili erotski interes) i seksualne fantazije, a treću dimenziju čini seksualni identitet (samoodređenje, odnosno način na koji pojedinka_pojedinac definira vlastitu seksualnu opredjeljenost) (Franceour: 1995, Frankowski: 2004, Štulhofer: 2004).

  • Page Range: 28-40
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian