OFFENSIVE AND POLITICALLY INCORRECT TERMINOLOGY CONCERNING THE LGBTTIQ Cover Image

UVREDLJIVA I POLITIČKI NEKOREKTNA TERMINOLOGIJA VEZANA ZA LGBTTIQ OSOBE
OFFENSIVE AND POLITICALLY INCORRECT TERMINOLOGY CONCERNING THE LGBTTIQ

Author(s): Jasmina Čaušević, Sandra Zlotrg
Subject(s): Language and Literature Studies, Gender Studies, Lexis, Semantics
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: terminology; politically incorrect; offensive language; LGBTTIQ;
Summary/Abstract: LGBTTIQ predstavlja skraćenicu za lezbejke, gejeve, biseksualne, transrodne, transeksualne, interseksualne i queer osobe. Lezbejke su žene koje emotivno i/ili fizički privlače žene. Gej je pojam koji se koristi za muškarce koje emotivno i/ili fizički privlače muškarci. Biseksualce/ biseksualke/biseksulne osobe emotivno i/ili fizički privlače osobe oba spola. Transrodne osobe su one čiji rodni identitet i/ili rodno izražavanje nije u skladu sa uvaženim (nametnutim) tradicionalnim rodnim ulogama i normama. Transeksualne osobe su one koje imaju jasnu želju i namjeru da promijene svoj spol, kao i osobe koje su djelomično ili potpuno modificirale (fizičkom i/ili hormonalnom terapijom i operacijama) svoje tijelo i svoju prezentaciju, izražavajući svoj rodni i/ili spolni identitet i osjećaj sebe. Treba istaći i razliku između transseksualnosti (pojam kojim se u medicini označava poremećaj identiteta) i transeksualnosti (pojam koji označava jedan od mnogobrojnih vrsta identiteta). Interseksualne osobe su one koje su rođene sa spolnim organima koji nisu definirani izričito kao muški ili ženski. Queer (kvir) osobe su sve one koje se odupiru heteropatrijarhalnim normama življenja, bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju.

  • Page Range: 123-128
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian