HOMOPHOBIA - PHOBIA WHICH SOCIETY SUPPORTS Cover Image

HOMOFOBIJA – FOBIJA KOJU DRUŠTVO PODRŽAVA
HOMOPHOBIA - PHOBIA WHICH SOCIETY SUPPORTS

Author(s): Aida Spahić
Subject(s): Gender Studies, Sociology, Social differentiation, Social Norms / Social Control
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: society; homophobia; LGBT issues;
Summary/Abstract: Diskriminaciju ljudi nehetero seksualne orijentacije i “drugačijih” rodnih identiteta možemo pratiti već stoljećima. Od ranog srednjeg vijeka mržnja prema ljudima koji nisu heteroseksualne orijentacije po - činje da se institucionalizira, primarno kroz crkvene strukture. Poči - nju progoni homoseksualaca, lažne optužbe za homoseksualnost (koja se tada nazivala sodomija) u svrhe postizanja političkih ili drugih ci - ljeva. Jedan od primjera jeste red templara koji je cijeli uništen upravo po ovim osnovama. Iako je homoseksualnost bila nešto što se aktivno pokušavalo iskorijeniti, služila je i kao sredstvo za ucjene, klevete i optužbe. Tokom stoljeća koja su uslijedila, osobe optužene za homo - seksualnost bile su u sadašnjim evropskim zemljama podvrgavane ka - znama kao što su utapanje, davljenje, odrubljivanje glave, kastriranje, vješanje, spaljivanje i slično (Mondimore 2003: 187). Iako su dolaskom prosvjetiteljstva ovakve kazne znatno smanjene, počinju se pojavljivati kvazimedicinske i kvazinaučne teorije o degeneracijama i iznalaziti raznorazna opravdanja za formalnu kriminalizaciju homoseksualno - sti (Mondimore 2003: 187). Tokom dvadesetog stoljeća homoseksual - nost je bila kriminalizirana u skoro svim zemljama, i povlačila je za sobom dugotrajne i stroge kazne.

  • Page Range: 41-51
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian