Cultural Identities as Intangible Cultural Heritage Cover Image
 • Regular Price 20.00 €

Културни идентитети као нематеријално културно наслеђе
Cultural Identities as Intangible Cultural Heritage

Contributor(s): Bojan Žikić (Editor)
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: Ovaj Zbornik radova predstavlja krajnji rezultat naučnog skupa "Kulturni identiteti u XXI veku", koji je održan 15.12.2011. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru projekata koje je finansiralo Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije: "Ni tamo, ni ovde" – Kulturno nasleđe i identitet gastarbajterske populacije, Urbano kulturno nasleđe i religioznost u savremenom kontekstu i okruženju, Kulturni identiteti kao nematerijalno kulturno nasleđe. Skup je organizovan od strane Odeljenja za etnologi- ju i antropologiju i Instituta za etnologiju i antro- pologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, čiji članovi su angažovani kao istraživači na datim projektima, a koji su uzeli učešće u radu tog skupa. Naglasak je stavljenna problematiku kulturnog identiteta uopšte, na njegovo određenje u smislu nematerijalne kulturne baštine u našoj sredini, odakle je prof. dr Bojan Žikić pozvan da održi plenarno predavanje u kojem bi predstavio okvire definisanja kulturnih identiteta kao zajedničkog istraživačkog imenitelja problematike kojoj je posvećen skup, te formatirao diskusiju u okviru skupa. Na skupu je održano jedno plenarno predavanje i podneto devet naučnih saopštenja. Prof. dr Vladimir Ribić, predsednik Programskog odbora

 • Page Count: 200
 • Publication Year: 2011
 • Language: Serbian
Културни идентитети као нематеријално културно наслеђе

Културни идентитети као нематеријално културно наслеђе
(Cultural Identities as an Intangible Cultural Heritage)

 • Price: 2.00 €
Teorijsko-hipotetički okvir za proučavanje kulturnog identiteta gastarbajtera

Teorijsko-hipotetički okvir za proučavanje kulturnog identiteta gastarbajtera
(Theoretical and Hypothetical Framework for the Study of Cultural Identity of Gastarbeiters)

 • Price: 2.00 €
Religija, kulturni identiteti i nematerijalna kulturna baština

Religija, kulturni identiteti i nematerijalna kulturna baština
(Religion, Cultural Identities and Intangible Cultural Heritage)

 • Price: 2.00 €
Grad kao izvorište kulturnih identiteta

Grad kao izvorište kulturnih identiteta
(The City as a Source of Cultural Identity)

 • Price: 2.00 €
Balkanizam i osmansko kulturno nasleđe u savremenoj Srbiji: između negacije i autoegzotizacije

Balkanizam i osmansko kulturno nasleđe u savremenoj Srbiji: između negacije i autoegzotizacije
(Balkanism and Ottoman Cultural Legacy in Contemporary Serbia: Between Negation and Autoexoticising)

 • Price: 2.00 €
Kulturni identitet kao afirmacija manjinske grupe: romski hip-hop

Kulturni identitet kao afirmacija manjinske grupe: romski hip-hop
(Cultural Identity as an Affirmation of Minority Groups: Roma Hip-Hop)

 • Price: 2.00 €
Evropa kao izvorište kulturnog identiteta i vrednosti kao normativnog okvira

Evropa kao izvorište kulturnog identiteta i vrednosti kao normativnog okvira
(Europe as a Source of Cultural Identity and Values as a Normative Framework)

 • Price: 2.00 €
Alternativna religioznost i kulturni identiteti

Alternativna religioznost i kulturni identiteti
(Alternative Religiosity and Cultural Identity)

 • Price: 2.00 €
"Pridodato u prevodu": nematerijalno kulturno nasleđe u prevođenju i primeni evropskih politikâ doživotnog obrazovanja u Republici Srbiji

"Pridodato u prevodu": nematerijalno kulturno nasleđe u prevođenju i primeni evropskih politikâ doživotnog obrazovanja u Republici Srbiji
(Adjoined in Translation ": Intangible Cultural Heritage in Translating and Implementation of European Policies in Lifelong Education in the Republic of Serbia)

 • Price: 2.00 €
Radionica "Gastarbajteri – šta znamo o njima?" Istraživanje stavova/predstava studenata etnologije i antropologije o gastarbajterima

Radionica "Gastarbajteri – šta znamo o njima?" Istraživanje stavova/predstava studenata etnologije i antropologije o gastarbajterima
(Workshop "Gastarbeiters - What do We Know about Them?" Survey of Attitudes/Notions of Students of Ethnology and Anthropology on Gastarbeiters)

 • Price: 2.00 €