Theoretical and Hypothetical Framework for the Study of Cultural Identity of Gastarbeiters Cover Image
  • Price 2.00 €

Teorijsko-hipotetički okvir za proučavanje kulturnog identiteta gastarbajtera
Theoretical and Hypothetical Framework for the Study of Cultural Identity of Gastarbeiters

Author(s): Dragana Antonijević
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: Cilj ovog rada je da se u obzir uzmu različiti parametri konstrukcije identiteta naših gastarbajtera i iz različitih uglova sagledaju procesi, diskursi i predstave vezane za ovu sociokulturnu grupu. Budući da je dosadašnje istraživanje gastarbajtera iz antropološke perspektive bilo nedovoljno, potrebno je osmisliti teorijski okvir, kao i moguće teme i pristupe koji bi odgovorili zahtevu za etnološko-antropološko istraživanje socio-kulturne posebnosti gastarbajtera. U tom smislu, ovaj rad nudi početne ideje i korake koje bi u tom pravcu trebalo preduzeti. Namera ovog rada je da ukaže na potrebu da se proširi opseg domaćih antropoloških istraživanja na jednu značajnu a zanemarenu populaciju, što bi bilo od koristi kako nauci tako i društvenim institucijama koje se bave dijasporom, ali takođe i samim gastarbajterima u svim onim pitanjima koja se tiču njihove pozicije kao privremenih radnih migranata, povratnika i potencijalnih modernizatora načina života i privređivanja u zemlji i zavičaju.

  • Page Range: 27-42
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2011
  • Language: Serbian