Cultural Identity as an Affirmation of Minority Groups: Roma Hip-Hop Cover Image
  • Price 4.50 €

Kulturni identitet kao afirmacija manjinske grupe: romski hip-hop
Cultural Identity as an Affirmation of Minority Groups: Roma Hip-Hop

Author(s): Ana Banić Grubišić
Subject(s): Music, Culture and social structure
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: U radu se na primeru romskog repa pokazuje kako prakse stvaranja i izvođenja muzike doprinose potencijalnom osnaživanju manjinskih populacija i služe kao sredstvo potvrđivanja manjinskog identiteta. Romski rep se posmatra u kontekstu tzv. Romskog društvenog pokreta čija je posledica i, može se reći, sastavni deo jer je ovaj muzički izraz velikim delom nastao uz pomoć romskih i ne-romskih nevladinih organizacija. Jedna od najvažnijih karakteristika romskog repa je simbolička identifikacija s Afro-Amerikancima na rasnoj osnovi. Romski reperi svoj identitet grade pre svega kroz opoziciju većinskoj kulturi, izazivajući kulturnu homogenost i artikulišući iskustva potlačenosti i diskriminacije.

  • Page Range: 93-110
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2011
  • Language: Serbian