Alternative Religiosity and Cultural Identity Cover Image
  • Price 2.00 €

Alternativna religioznost i kulturni identiteti
Alternative Religiosity and Cultural Identity

Author(s): Slobodan Stajić, Danijel Sinani
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Sociology of Religion
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: U tekstu su predstavljeni prvi rezultati u radu na projektu "Urbani kulturni identiteti i religioznost u savremenom kontekstu i okruženju". S obzirom na to da je istraživanje u početnoj fazi, sve izloženo predstavlja samo početne premise i prve hipoteze koje će, nadamo se, obezbediti bogatu iskustvenu građu za dalju interpretaciju. Izneti su podaci kojima raspolažu državne institucije a koje se tiču statusa i "vidljivosti" religijskih organizacija u Srbiji. Zavodi za statistiku, Ministarstvo vera i Agencija za privredni registar, svaka na svoj način, značajne za dobijanje relevantnih podataka o verskim organizacijama priznatim i registrovanim na teritoriji države, primenjuju potpuno različite kriteriju me i klasifikacije za određenje različitih oblika religijskog organizovanja. Kao jedna od posledica neadekvatnog Zakona o crkvama i verskim zajednicama, veliki broj alternativnih religija je registrovan, uglavnom, kao udruženja građana, pa je njihovo učešće u religijskm životu u Srbiji u najvećoj meri nepoznanica.

  • Page Range: 129-146
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2011
  • Language: Serbian