Religion, Cultural Identities and Intangible Cultural Heritage Cover Image
  • Price 2.00 €

Religija, kulturni identiteti i nematerijalna kulturna baština
Religion, Cultural Identities and Intangible Cultural Heritage

Author(s): Danijel Sinani
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Sociology of Religion
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: Rad predstavlja preliminarne rezultate rada na projektu Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu finansiranog od strane Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva RS. U radu se iznose hipoteze i zaključci vezani za posmatranje narodne religije kao nematerijalne kulturne ba- štine i aspekte materijalnosti i nematerijalnosti koji čine fenomene kojima se bavimo prilikom istraživanja religije. Ukazuje se na zna- čaj društveno-humanističkih nauka u radu na nematerijalnoj kulturnoj baštini ali i poziva na promociju same ove grupacije nauka kao svojevrsne nematerijalne kulturne baštine. Problematizuje se pitanje porekla naše nematerijalne kulturne baštine, kada je religioznost u pitanju, i razmatra njen odnos sa kulturnim identitetima.

  • Page Range: 43-56
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2011
  • Language: Serbian