Cultural Identities as an Intangible Cultural Heritage Cover Image
  • Price 2.00 €

Културни идентитети као нематеријално културно наслеђе
Cultural Identities as an Intangible Cultural Heritage

Author(s): Bojan Žikić
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: У тексту се представља истраживање спроведено у оквиру прве године одговарајућег пројекта, финансираног од стране Министарства културе Републике Србије, дају се концептуалне, теоријске и методолошке основе предмета истраживања, одређују се кључни аспекти проучавања и дају информације о прелиминарним резултатима, на општем нивоу. Врши се одређење културног идентитета као нематеријалног културног наслеђа, износе предности таквог приступа, како за заједнице које конструишу културне идентитет

  • Page Range: 7-25
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2011
  • Language: Serbian