Serbian Conservative Thought Cover Image

Srpska konzervativna misao
Serbian Conservative Thought

Contributor(s): Sonja Biserko (Editor), Latinka Perović (Editor), Seška Stanojlović (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Christian Theology and Religion, Politics, Anthropology, Social Sciences, Customs / Folklore, Political Theory, Sociology, Theology and Religion, Government/Political systems, Politics and religion, Politics and society, Culture and social structure , Social Theory, Studies in violence and power, Nationalism Studies, Eastern Orthodoxy, Peace and Conflict Studies
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Serbia; organicism; humanism; Saint Sava; nationalism; philosophy of culture; democracy; Orthodoxy; war; folklore; tradition;
Summary/Abstract: U razvojnim tokovima srpske filozofske i teološke misli – kao i političke ili društvene misli – organska ili organicistička misao svakako nije neka nepoznata komponenta. Dok je srpska liberalna ili socijalistička misao – posebno kasnije marksistička misao – relativno dobro sistematizovana i proučena, organicistička misao je ostala na neki način po strani i reklo bi se da nije privukla pažnju kakvu nesumnjivo zaslužuje. Kada je već osamdesetih godina XX veka došlo do sloma mnogih idejnih tokova i političkih koncepata, zanimanje za srpsku organicističku misao ne samo da je poraslo već je ona doživela neku vrstu renesanse – barem njeni sledbenici tako kažu – i iznova je postala aktuelna. Verovatno je to bio razlog mnogih nesporazuma oko definisanja i redefinisanja te misli, posebno nesporazuma oko termina koji bi bili najprikladniji. Ta misao se u nekim slučajevima određuje u krugu filozofske misli kod Srba, u drugim pak, što je ispravnije, ona se izučava uporedo sa drugim tokovima misli. Uglavnom nedostaje njeno sistematičnije izučavanje, iako su neka istraživanja do sada dala solidne rezultate. Sve do danas, međutim, mogu se sresti neke definicije naglašeno ideološki intonirane, što naravno smeta u pokušajima njenog pravilnog definisanja. U drugim kulturama – kod Rusa i Francuza, posebno – tih problema, reklo bi se, nema. Kada E. Sioran određuje prirodu utemeljivača francuske organicističke misli, on svom radu daje podnaslov Esej o reakcionarnoj misli.

  • Print-ISBN-10: 86-7208-070-X
  • Page Count: 140
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian
Srpska organicistička misao – izvori i značenja –

Srpska organicistička misao – izvori i značenja –
(Serbian Organicist Thought - Sources and Meanings -)

Načertanije – program spoljne i nacionalne politike Srbije na koncu 1844

Načertanije – program spoljne i nacionalne politike Srbije na koncu 1844
("Načertanije" - A Program of Foreign and National Politics of Serbia at the End of 1844)

Iz Predgovora Načertaniju

Iz Predgovora Načertaniju
(From the Foreword of "Načertanije")

Ustav organizacije "Ujedinjenje ili smrt"

Ustav organizacije "Ujedinjenje ili smrt"
(The Constitution of the Organization "Unification or Death")

Humanistička i bogočovečanska kultura

Humanistička i bogočovečanska kultura
(Humanistic and Godly-Human Culture)

Nacionalizam Svetoga Save

Nacionalizam Svetoga Save
(Nationalism of Saint Sava)

Svetosavska filosofija kulture

Svetosavska filosofija kulture
(Saint Sava's Philosophy of Culture)

Zakoni života

Zakoni života
(Laws of Life)

Organsko shvatanje

Organsko shvatanje
(Organic Understanding)

Apsurdi i paradoksi demokratije

Apsurdi i paradoksi demokratije
(Absurdities and Paradoxes of Democracy)

Velika Srbija

Velika Srbija
(Great Serbia)

Iz Pogovora za Špenglerovu knjigu

Iz Pogovora za Špenglerovu knjigu
(From the Epilogue of Spengler's Book)

Srpski narodni mit i Evropa

Srpski narodni mit i Evropa
(Serbian Folk Myth and Europe)

Duhovni temelji svetosavske Srbije

Duhovni temelji svetosavske Srbije
(Spiritual Foundations of Saint Sava's Serbia)

Pogled s Kalemegdana

Pogled s Kalemegdana
(View from Kalemegdan)

Pravoslavlje i rat

Pravoslavlje i rat
(Orthodoxy and War)

Pravoslavlje, rat i stradanje (sociološki prikaz i nešto razjašnjenja)

Pravoslavlje, rat i stradanje (sociološki prikaz i nešto razjašnjenja)
(Orthodoxy, War and Suffering (Sociological Depiction and Some Clarification))

Najgori od svih mogućih ratova

Najgori od svih mogućih ratova
(The Worst of All Possible Wars)