Humanistic and Godly-Human Culture Cover Image

Humanistička i bogočovečanska kultura
Humanistic and Godly-Human Culture

Author(s): Justin Popović
Subject(s): Cultural history, Metaphysics, Cultural Anthropology / Ethnology, Post-War period (1950 - 1989), Eastern Orthodoxy
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: European culture; humanism; God; human culture; human as a God; polytheism; Orthodox culture;
Summary/Abstract: Evropska kultura počiva na čoveku kao na temelju. Čovekom se iscrpljuje njen program i cilj, njena sredstva i sadržina. Humanizam je njen glavni arhitekt. Sva je izgrađena na sofističkom principu i kriterijumu: čovek je mera svih stvari, vidljivih i nevidljivih, i to evropski čovek. On je vrhovni stvaralac i davalac vrednosti. Istina je ono što on proglasi za istinu; smisao života je ono što on proglasi za smisao; dobro i zlo je ono što on proglasi za dobro i zlo. Kratko i iskreno rečeno: evropski čovek je sebe proglasio za boga. Zar niste primetili kako on neizmerno voli da boluje, da boguje naukom i tehnikom, filosofijom i kulturo, religijom i politikoim, umetnošću i modom, – da boguje po svaku cenu, makar inkvizicijom i papizmom, makar mačem i ognjem, makar – trogloditstvom i ljudožderstvom? On je jezikom svoje humanističko – pozitivističke nauke objavio da – nema Boga. I vođen tom logikom on je smelo izveo zaključak iz toga: pošto nema Boga, onda sam ja – bog !

  • Page Range: 49-56
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian