Nationalism of Saint Sava Cover Image

Nacionalizam Svetoga Save
Nationalism of Saint Sava

Author(s): Nikolaj Velimirović
Subject(s): History of Church(es), Nationalism Studies, Eastern Orthodoxy
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Saint Sava; nationalism; folk church; folk dynasty; Serbian people;
Summary/Abstract: U jednom svom prošlom predavanju ja sam istakao onu unutarnju i glavnu pokretnu silu u Svetome Savi, koja je ovoga Božjeg čoveka i narodnog heroja pokretala na sva ona velika dela, koja je on stvorio, i koja potomstvo njegovo do današnjeg dana poseduje kao neotuđivu svojinu. Ta pokretna sila u Savi bila je vizionarska vera u živoga Hrista i plamena ljubav, spojene ujedno kao što je spojen izvor sa rekom što teče iz svog izvora. Vizionarska vera osvetljavala je ceo um Savin i potapala sve misli njegove u buktinju večitih nebeskih istina a plamena ljubav obuzimala je celo srce Savino i svojim žarom sagorevala u njemu sva druga strasna osećanja. Tu sposobnost, da jedan čovek sebe toliko odzemlji i onebesi, da može reći za sebe: ne živim ja nego Bog živi u meni, ja sam nazvao azijskom sposobnošću. U istini mnogi nam primeri pokazuju, kako prošli tako i savremeni, da je to po preimućstvu sposobnost velikih religijskih ličnosti iz Azije

  • Page Range: 57-63
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian