Načertanije – program spoljne i nacionalne politike Srbije na koncu 1844
"Načertanije" - A Program of Foreign and National Politics of Serbia at the End of 1844

Author(s): Ilija Garašanin
Subject(s): Politics, Political history, International relations/trade, Nationalism Studies, 19th Century
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Serbia; politics; 1844; foreign policy; national policy; plan for the future;
Summary/Abstract: Srbija se mora i u tom smotreniju u red ostalih evropejskih država postaviti, stvorivši jedan plan za svoju budućnost, ili tako reći da sastavi sebi jednu domaću politiku po kojim glavnim načelima treba Srbija kroz više vremena stalno da se vlada i sve svoje poslove po njima postojano da upravlja. Dviženije i talasanje među Slavenima počelo je već i zaista nikad prestati neće. Srbija mora ovo dviženije a i rolu ili zadatak, koji će ona u tom dviženiju za izvršenje imati, vrlo dobro upoznati. Ako Srbija dobro projesapi šta je ona sad? u kakvom se položaju nalazi? i kakvi nju narodi okružavaju? to se ona mora uveriti o tome, da je ona mala, da u ovom stanju ostati ne sme, i da ona samo u sojuzu sa ostalim okružavajućim je narodima za postići svoju budućnost svoj zadatak imati mora. Iz ovoga poznanja proističe čerta i temelj srpske politike, da se ona ne ograničava na sadašnje njene granice, no da teži sebi priljubiti sve narode srbske koji ju okružavaju. Ako Srbija ovu politiku krjepko ne bude sledovala, i što je gore, ako je odbaci te ne sočini ovom zadatku dobro raščišljen plan, to će ona od inostranih bura kao mala lađa ovamo i onamo bacana biti, dok najposle na kakav golem kamen ne nameri, na kome će se sva razdrobiti.

  • Page Range: 37-39
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian