A word about Mak Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

Slovo o Maku
A word about Mak

Contributor(s): Edim Šator (Editor), Dijana Hadžizukić (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Literary Texts, Bosnian Literature
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru

 • Print-ISBN-13: 978-9958-604-74-4
 • Page Count: 362
 • Publication Year: 2013
 • Language: Bosnian, Croatian, Serbian
Intermedijalnost u arhitekturi Makovog Spavača

Intermedijalnost u arhitekturi Makovog Spavača
(Intermediality in the architecture of Mak’s sleeper)

 • Price: 4.50 €
Intertekstualnost Dizdareve poezije i srednjovjekovne epigrafke

Intertekstualnost Dizdareve poezije i srednjovjekovne epigrafke
(Intertextuality of Dizdar's poetry and medieval epigraphy)

 • Price: 4.50 €
Kameni spavač M. Dizdara: „Mjesto pamćenja”, „knjiga Bosne“ i „prostor snova“ (Mogućnosti kulturalnomemorijskog čitanja)

Kameni spavač M. Dizdara: „Mjesto pamćenja”, „knjiga Bosne“ i „prostor snova“ (Mogućnosti kulturalnomemorijskog čitanja)
(Mak Dizdar`s Kameni spavač: Place of remembrance, "Bosnian text" and "space of dreams")

 • Price: 4.50 €
Intertekst zbirke poezije Kameni spavač Maka Dizdara

Intertekst zbirke poezije Kameni spavač Maka Dizdara
(Intertext of Mak Dizdar's Stone sleeper)

 • Price: 4.50 €
„Kамени спавач“ на Мак Диздар или довикување меѓу вековите

„Kамени спавач“ на Мак Диздар или довикување меѓу вековите
(Stone Sleeper by Mak Dizdar or a Dialogue between Centuries)

 • Price: 4.50 €
Poetički geometrizam Maka Dizdara

Poetički geometrizam Maka Dizdara
(Mak Dizdar's Poetical Geometrism)

 • Price: 4.50 €
Odnos između kulturnog spomenika i revitalizacije srednjevjekovne kulture u pjesništvu Maka Dizdara

Odnos između kulturnog spomenika i revitalizacije srednjevjekovne kulture u pjesništvu Maka Dizdara
(The relationship between cultural monuments and revitalization of medieval culture in poetry of Mak Dizdar)

 • Price: 4.50 €
Poezija Maka Dizdara u kontekstu perenijalne flozofje

Poezija Maka Dizdara u kontekstu perenijalne flozofje
(Mak Dizdar's poetry in the context of Perennial Philosophy)

 • Price: 4.50 €
Poezija Maka Dizdara nakon Kamenog spavača

Poezija Maka Dizdara nakon Kamenog spavača
(Mak Dizdar’s Poetry after Stone Sleeper)

 • Price: 4.50 €
Tema ljubavi u pjesništvu Maka Dizdara (dvojstva i odrazi zvuka i slike)

Tema ljubavi u pjesništvu Maka Dizdara (dvojstva i odrazi zvuka i slike)
(The Theme of Love in the Poetry of Mak Dizdar (The Dualisms and Reflections of Sound and Imagine))

 • Price: 4.50 €
Ženske figure i koncepcija tjelesnosti u poeziji Maka Dizdara

Ženske figure i koncepcija tjelesnosti u poeziji Maka Dizdara
(Feminine figures and conception of physicalness in poetry of Mak Dizdar)

 • Price: 4.50 €
Grad kao prostor pamćenja u Kamenom spavaču Maka Dizdara

Grad kao prostor pamćenja u Kamenom spavaču Maka Dizdara
(Town as a Place of Remembrance in Mak Dizdar`s Stone Sleeper)

 • Price: 4.50 €
Egzistencija samoprepoznavanja u poetici Kamenog spavača (Iskustvo života i nadiskustvo smrti u Slovu o čovjeku)

Egzistencija samoprepoznavanja u poetici Kamenog spavača (Iskustvo života i nadiskustvo smrti u Slovu o čovjeku)
(Existence as self-recognition in the poetics of Stone sleeper (the experience of life and over-experience of death in a Word about man))

 • Price: 4.50 €
Mak Dizdar i Tin Ujević – čitanje pjesme Meki jastuk za mrtvace

Mak Dizdar i Tin Ujević – čitanje pjesme Meki jastuk za mrtvace
(Mak Dizdar and Tin Ujevic - reading of the poem “Meki jastuk za mrtvace”)

 • Price: 4.50 €
Dizdar i Kazantzakis o Penelopi

Dizdar i Kazantzakis o Penelopi
(Dizdar and Kazantzakis about Penelopa)

 • Price: 4.50 €
Smisao razumijevanja i/ili razumijevanje smisla Dizdareve „Poruke“

Smisao razumijevanja i/ili razumijevanje smisla Dizdareve „Poruke“
(Sense of understanding and / or interpretation of the meaning of Dizdar’s “Messages”)

 • Price: 4.50 €
Pjesničko uobličenje sižejnih obrazaca bajke u pjesmi Labud djevojka Maka Dizdara

Pjesničko uobličenje sižejnih obrazaca bajke u pjesmi Labud djevojka Maka Dizdara
(Poetic shaping of topic patterns of a fairy tale in the poem Labud djevojka by Mak Dizdar)

 • Price: 4.50 €
Interpretacija Makove poezije u metodičkim aspektima tumačenja teksta „Kameni spavač“ Mehmedalija Mak Dizdar

Interpretacija Makove poezije u metodičkim aspektima tumačenja teksta „Kameni spavač“ Mehmedalija Mak Dizdar
(Interpretation of Mak's poetry in methodical aspect of text interpretation "Kameni spavač" Mehmedalija Mak Dizdar)

 • Price: 4.50 €
Interpretacija lirske pjesme - Mak Dizdar: Uspavanka

Interpretacija lirske pjesme - Mak Dizdar: Uspavanka
(Interpretation of Mak Dizdar’s lyric poem Uspavanka (Lullaby))

 • Price: 4.50 €
Mak Dizdar stizanje i prestizanje u prepjevu na ruski jezik

Mak Dizdar stizanje i prestizanje u prepjevu na ruski jezik
(Mak Dizdar´s stizanje i prestizanje (arriving and overtaking) in translation into Russian language)

 • Price: 4.50 €
Kazališni potencijal „Kamenog spavača“

Kazališni potencijal „Kamenog spavača“
(Theatrical potential of „Kameni spavač“)

 • Price: 4.50 €
Artizam smrti kroz simbiozu estetike i svetosti u Kamenom spavaču Maka Dizdara

Artizam smrti kroz simbiozu estetike i svetosti u Kamenom spavaču Maka Dizdara
(Artism of death through a symbiosis of aesthetics and sanctity in Mak Dizdar's Stone Sleeper)

 • Price: 4.50 €
Saglasje jedne slike-zapisa Maka Dizdara sa filozofijom kompozicije Edgara Alana Poa

Saglasje jedne slike-zapisa Maka Dizdara sa filozofijom kompozicije Edgara Alana Poa
(Compatibility between a “text-image” of Mak Dizdar and The Philosophy of Composition by E. A. Poe)

 • Price: 4.50 €
Ekspresivnost poetskog jezika Maka Dizdara

Ekspresivnost poetskog jezika Maka Dizdara
(Expressiveness of the poetic language of Mak Dizdar)

 • Price: 4.50 €
Ponavljanje kao stilski postupak u pjesmi Hiža u milama

Ponavljanje kao stilski postupak u pjesmi Hiža u milama
(Repetition as a stylistic procedure in the poem of “Hiža u Milama”)

 • Price: 4.50 €
Sintaksičke osobenosti ciklusa pjesama „Radimlja“ Maka Dizdara

Sintaksičke osobenosti ciklusa pjesama „Radimlja“ Maka Dizdara
(Syntactic characteristics of Mak Dizdar’s cycle of poems „Radimlja“)

 • Price: 4.50 €
Pozicija glagola i njihovih dopuna i/ili dodataka u poetskoj sintaksi Kamenog spavača Maka Dizdara

Pozicija glagola i njihovih dopuna i/ili dodataka u poetskoj sintaksi Kamenog spavača Maka Dizdara
(The position of verbs and their Complements and/or adjuncts in the poetic syntax of Mak Dizdar’s Stone Sleeper)

 • Price: 4.50 €
Arhaizmi i neologizmi u Kamenom spavaču – leksikografski pristup

Arhaizmi i neologizmi u Kamenom spavaču – leksikografski pristup
(Archaisms and neologisms in Stone Sleeper – lexicographic approach)

 • Price: 4.50 €
Toggle Accessibility Mode