Mak Dizdar`s Kameni spavač: Place of remembrance, "Bosnian text" and "space of dreams" Cover Image
  • Price 3.00 €

Kameni spavač M. Dizdara: „Mjesto pamćenja”, „knjiga Bosne“ i „prostor snova“ (Mogućnosti kulturalnomemorijskog čitanja)
Mak Dizdar`s Kameni spavač: Place of remembrance, "Bosnian text" and "space of dreams"

Author(s): Sanjin Kodrić
Subject(s): Bosnian Literature, Culture and social structure , Theory of Literature
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
Keywords: place of rememberance; Bosnian text; space of dreams;
Summary/Abstract: Pjesnička zbirka Kameni spavač Maka Dizdara, a potom, preko nje, i ostatak pjesništva ovog autora, odavno je znatno više od puke književne umjetnine, više od umjetnosti riječi u n`jezinu uobičajenom uobličenju. Kako se to jasno vidi iz najvećeg dijela njezine književnohistorijske recepcije te pozicije koju zauzima u samom vrhu domaćeg, odnosno i šireg – bosanskohercegovačkog i užeg – bošnjačkog književnog kanona, ova jedinstvena pjesnička knjiga tokom vremena postala je, naime, i izrazito složena kulturalna tvorba, pojava sa značajnim učincima izvan čisto estetskog okvira književnosti, a zapravo mjesto koje se razumijeva ne samo kao mjesto vrhunskog pjesničkog odgonetanja „čovjekove situacije“ i „ljudske sudbine“ (što ova pjesnička zbirka nesumnjivo jeste), već i kao mjesto osobene autorski vođene potrage za identitetom čitave jedne literature, ali i cijele jedne kulture te zajednice kojoj ova pripada, baš kao što danas, u našem savremenom trenutku, zasigurno jeste i jedno od posebno važnih mjesta na kojima se na način literarne, kulturalne te kolektivne autorefleksije zasnivaju i neki od naročito značajnih, čak i temeljnih konstituenata i literarnih, i kulturalnih, i kolektivnih identiteta unutar šireg tekućeg bosanskohercegovačkog društvenog stanja.

  • Page Range: 29-37
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian