Intertextuality of Dizdar's poetry and medieval epigraphy Cover Image
  • Price 4.50 €

Intertekstualnost Dizdareve poezije i srednjovjekovne epigrafke
Intertextuality of Dizdar's poetry and medieval epigraphy

Author(s): Alija Pirić
Subject(s): Cultural history, Bosnian Literature, Theory of Literature
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
Keywords: intertextuality; poetry; medieval epigraphy;
Summary/Abstract: Poznato je kako je u samoj osnovi pjesničke poetike Maka Dizdara figurirao postupak referiranja prema skupini starih bosanskih i apokrifnih tekstova, kako na formalnom (jezik, sintaksa, metaforika) tako i na sadržajnom planu ulaze- ći u citatnu polemiku ili naprosto odnoseći se spram toga korpusa tekstova u formi aluzije, komentara, parodiranja ili konačno sadržajnih posudbi kakvih imaju svi tekstovi i tekstopisci. Mihail Bahtin tvrdi kako je naš govor uvijek dijalog, replika na nečiji tuđi govor, uvijek s nekim razgovaramo pa svaki naš iskaz nužno ima dijalošku potku.

  • Page Range: 17-27
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian