Common Educational Programme for Cross-Border Excursion Teaching to Promote the Education of Civics: Conference Proceedings. 14 and 15 November 2018, Skalica – Hodonín Cover Image

Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství: Sborník z konference. 14. a 15. listopadu 2018, Skalica – Hodonín
Common Educational Programme for Cross-Border Excursion Teaching to Promote the Education of Civics: Conference Proceedings. 14 and 15 November 2018, Skalica – Hodonín

Contributor(s): Slavomír Lesňák (Editor), Svatopluk Novák (Editor), Matúš Porubjak (Editor)
Subject(s): Christian Theology and Religion, Politics, Education, Cultural history, Customs / Folklore, Governance, Economic history, Social history, Modern Age, Recent History (1900 till today), Cultural Anthropology / Ethnology, Higher Education , History of Education, Other Christian Denominations, Socio-Economic Research, History of Religion, Identity of Collectives
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: education; civic education; environment; identity; cultural history; 20th century; holocaust; regional studies; Roma; gypsies; folk culture; politics;
Summary/Abstract: The following work, denominated Joint Learning Program for Cross-Border Educational Excursion as a Support for the Understanding of Citizenship, takes shape of an international convention compilation. The aforementioned convention took place in Hodonín (CZ) and Skalica (SK) 14 and 15 November 2018. The individual contributions within the compilation are the outcome of an individual research, documenting the cultural and historical specifics of the bordering regions of the Czech and Slovak Republics. The structure of the compilation follows the principle of multifield analysis and subsequent multifield studies deal with regional specifics and minutiae. The scientific contributions are intended for university professors, students and other professionals. Published papers are also intended for public use in the domains such as education, culture, and tourism.

  • E-ISBN-13: 978-80-210-9394-2
  • Page Count: 245
  • Publication Year: 2019
  • Language: Czech
Socioekonomická komparace příhraničních regionů Jihomoravského a Trnavského kraje

Socioekonomická komparace příhraničních regionů Jihomoravského a Trnavského kraje
(Socio-Economic Comparison of the Border Regions of the South Moravian and Trnava Regions)

Od spoločného štátu k odlišným systémom samosprávy

Od spoločného štátu k odlišným systémom samosprávy
(From the Common State to Different Systems of Self-government)

Krajina a člověk v regionu – příroda, její přetváření a ochrana

Krajina a člověk v regionu – příroda, její přetváření a ochrana
(Landscape and Man in the Region – Nature, Its Transformation and Protection)

Vinohradnícke a vinárske tradície ako významná súčasť kultúrneho dedičstva a kultúrneho potenciálu Trnavska a Záhoria

Vinohradnícke a vinárske tradície ako významná súčasť kultúrneho dedičstva a kultúrneho potenciálu Trnavska a Záhoria
(Viticulture and Wine-Growing Traditions as an Important Part of the Cultural Heritage and Cultural Potential of Trnava and Záhorie)

Trvalá udržateľnosť s dôrazom na environmentálnu problematiku – teória, implementácia a jej miesto v náuke o spoločnosti

Trvalá udržateľnosť s dôrazom na environmentálnu problematiku – teória, implementácia a jej miesto v náuke o spoločnosti
(Sustainable Development with a Special Focus on Environmental Problems – Theory, Implementation, and Its Place in Civics Education)

Stopy T.G.Masaryka a jeho spolupracovníků na obou březích řeky Moravy

Stopy T.G.Masaryka a jeho spolupracovníků na obou březích řeky Moravy
(Traces of T. G. Masaryk and His Colleagues on Both Banks of the Morava River)

Formování regionální identity na příkladu vybraných významných osobností

Formování regionální identity na příkladu vybraných významných osobností
(Formation of Regional Identity in Examples of Selected Prominent Personalities)

Trnavská univerzita v dejinách slovenského filozofického myslenia

Trnavská univerzita v dejinách slovenského filozofického myslenia
(Trnava University in the History of Slovak Philosophical Thinking)

Baťovka – modernistická vize života koncernu Baťa a.s. na Slovácku

Baťovka – modernistická vize života koncernu Baťa a.s. na Slovácku
(Baťovka – Modernist Vision of the Life of the Baťa a.s. Concern in the Slovácko Region)

Trnava ako kultúrne a hospodárske centrum regiónu v 18. storočí – pohľad Mateja Bela

Trnava ako kultúrne a hospodárske centrum regiónu v 18. storočí – pohľad Mateja Bela
(Trnava as Cultural and Economic Centre of the Region in 18th Century (Bel’s View))

Holokaust a jeho kontexty v Strážnici a Svatobořicích na podklade orálnych svedectiev preživších

Holokaust a jeho kontexty v Strážnici a Svatobořicích na podklade orálnych svedectiev preživších
(The Holocaust and Its Contexts in Strážnice and Svatobořice Based on Oral Testimonies)

Spolupráce Okresního výboru Svazu Cikánů-Romů v Hodoníně a Okresného výboru Zväzu Cigánov-Rómov v Senici v letech 1969-1973

Spolupráce Okresního výboru Svazu Cikánů-Romů v Hodoníně a Okresného výboru Zväzu Cigánov-Rómov v Senici v letech 1969-1973
(Cooperation of the Regional Committee of the Union of Gypsies-Roma in Hodonín and the Regional Committee of the Union of Gypsies-Roma in Senica in 1969-1973)

Trnava ako historické centrum náboženského života

Trnava ako historické centrum náboženského života
(Trnava as a Historical Centre of Religious Life)

Výzvy v integrácii zdravotne znevýhodnených na trnavských univerzitách

Výzvy v integrácii zdravotne znevýhodnených na trnavských univerzitách
(Challenges in the Integration of People with Disabilities at Universities in Trnava)

Společné rysy lidové kultury na Podluží a na Záhoří na příkladu lidového oděvu

Společné rysy lidové kultury na Podluží a na Záhoří na příkladu lidového oděvu
(Common Features of Folk Culture in Podluží and Záhoří in the Example of Folk Clothing)

Výtvarné dění těsně po vzniku Československa na území moravského Slovácka

Výtvarné dění těsně po vzniku Československa na území moravského Slovácka
(Artwork Just after the Birth of Czechoslovakia in Moravian Slovakia)

Malým Rímom kráčali múzy – poznávanie literárnych dejín Trnavy ako možnosť exkurzného vzdelávania

Malým Rímom kráčali múzy – poznávanie literárnych dejín Trnavy ako možnosť exkurzného vzdelávania
(Muses Walked through Little Rome – Learning about the History of Literature of Trnava as an Opportunity for Excursion Education)

Amatérski zberatelia ľudového umenia a starožitností. Osobná aktivita jednotlivcov a jej význam v začiatkoch muzeálnej činnosti

Amatérski zberatelia ľudového umenia a starožitností. Osobná aktivita jednotlivcov a jej význam v začiatkoch muzeálnej činnosti
(Amateur Collectors of Folk Art and Antiques. Personal Activity of Individuals and Its Importance in the Beginnings of Museum Activity)

Trnavsko-hlohovské súvislosti a prejavy literárnej avantgardy

Trnavsko-hlohovské súvislosti a prejavy literárnej avantgardy
(Trnava-Hlohovec Contexts and Expressions of the Literary Avant-garde)

Formation of Regional Identity in the Example of Selected Prominent Personalities

Formation of Regional Identity in the Example of Selected Prominent Personalities
(Formation of Regional Identity in the Example of Selected Prominent Personalities)

Trnava as a Cultural and Economic Centre of the Region in the 18th Century (Bel’s View)

Trnava as a Cultural and Economic Centre of the Region in the 18th Century (Bel’s View)
(Trnava as a Cultural and Economic Centre of the Region in the 18th Century (Bel’s View))

The Holocaust and Its Contexts in Strážnice and Svatobořice Based on Oral Testimonies

The Holocaust and Its Contexts in Strážnice and Svatobořice Based on Oral Testimonies
(The Holocaust and Its Contexts in Strážnice and Svatobořice Based on Oral Testimonies)

Baťovka – Modernist Vision of the Life of the Baťa a.s. Concern in the Slovácko Region

Baťovka – Modernist Vision of the Life of the Baťa a.s. Concern in the Slovácko Region
(Baťovka – Modernist Vision of the Life of the Baťa a.s. Concern in the Slovácko Region)

Sustainable Development with Special Focus on Environmental Problems – Theory, Implementation, and Its Place in Civics Education

Sustainable Development with Special Focus on Environmental Problems – Theory, Implementation, and Its Place in Civics Education
(Sustainable Development with Special Focus on Environmental Problems – Theory, Implementation, and Its Place in Civics Education)

Toggle Accessibility Mode