Trnava as a Cultural and Economic Centre of the Region in the 18th Century (Bel’s View) Cover Image

Trnava as a Cultural and Economic Centre of the Region in the 18th Century (Bel’s View)
Trnava as a Cultural and Economic Centre of the Region in the 18th Century (Bel’s View)

Author(s): Peter Fraňo
Subject(s): Cultural history, Regional Geography, Economic history, 18th Century
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Matej Bel; Trnava; topography; regional history;
Summary/Abstract: Matej Bel (1684–1749) patrí k najvýznamnejším uhorským vzdelancom obdobia novoveku. V 30. rokoch 18. storočia začal v súlade so svojou obsiahlou koncepciou diela Notitia Hungariae novae historico-geographica písať aj Notíciu Trnavy, v ktorej chcel zaznamenať dejiny a súdobý miestopis tohto významného slovenského mesta. V našom príspevku sa zameriame predovšetkým na podrobné predstavenie Belovej topografie mesta Trnavy (kostoly, stĺpy, kláštory, semináre, námestia, ulice). Zároveň si pritom budeme všímať aj niektoré širšie dobové poznatky, ktoré o ňom Matej Bel zaznamenal (pomenovanie mesta, vysvetlenie erbu mesta, zamestnanie obyvateľov, zvyky, národnostné pomery a pod.). Vďaka týmto informáciám a ich porovnávaním so súčasným stavom našich znalostí získame pomerne jasné vedomosti o Trnave ako kultúrnom a hospodárskom centre regiónu v 18. storočí.