Baťovka – Modernist Vision of the Life of the Baťa a.s. Concern in the Slovácko Region Cover Image

Baťovka – Modernist Vision of the Life of the Baťa a.s. Concern in the Slovácko Region
Baťovka – Modernist Vision of the Life of the Baťa a.s. Concern in the Slovácko Region

Author(s): Barbora Vacková
Subject(s): Cultural history, Regional Geography, Social history
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: company Baťa; democratization; individualization; modernization; Ratíškovice – Baťovka; standardization;
Summary/Abstract: Text má sloužit jako podklad pro vyučující, kteří chtějí své studenty seznámit s konceptem modernity tak, jak byl rozvíjen v rámci sociologického vědění, a to skrze exkurzní vyučování v lokalitách typických standardizovaných dělnických kolonií. V textu je k tomuto účelu využita malá baťovská kolonie u hnědouhelného dolu v Ratíškovicích na Moravě. První část textu představuje sociologický koncept modernity, druhá část pak kontext kolonie Baťovka v Ratíškovicích, závěrečná je pak aplikaci konceptu v dané lokalitě. Analogicky je možné výklad využít i v jiných baťovských lokalitách.