Sustainable Development with Special Focus on Environmental Problems – Theory, Implementation, and Its Place in Civics Education Cover Image

Sustainable Development with Special Focus on Environmental Problems – Theory, Implementation, and Its Place in Civics Education
Sustainable Development with Special Focus on Environmental Problems – Theory, Implementation, and Its Place in Civics Education

Author(s): Matúš Porubjak
Subject(s): Education, Energy and Environmental Studies, Economic development
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: sustainable development; environment; climate change; cycle path; civics;
Summary/Abstract: V prvej, teoretickej časti príspevku, predstavíme pojem trvalo udržateľného rozvoja a ukážeme, akým spôsobom ho používa Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj prijatá na valnom zhromaždení OSN v septembri 2015. V druhej, výskumnej časti, prednesieme správu z trojdňovej výskumnej cesty, počas ktorej sme záverom augusta 2018 na bicykli absolvovali túru z FF UCM v Trnave na PdF MU v Brne po mapou deklarovaných cyklotrasách. Zvláštnu pozornosť budeme venovať prejavom klimatických zmien, krajinnej ekológii a environmentálnym špecifikám Trnavského a Juhomoravského kraja. Predstavíme tiež niekoľko návrhov na zlepšenie environmentálnej situácie uvedených regiónov. Záverečná implementačná časť príspevku bude venovaná významu trvalo udržateľného rozvoja, predovšetkým ochrane životného prostredia a klimatickým zmenám, pre výučbu náuky o spoločnosti.