Formation of Regional Identity in the Example of Selected Prominent Personalities Cover Image

Formation of Regional Identity in the Example of Selected Prominent Personalities
Formation of Regional Identity in the Example of Selected Prominent Personalities

Author(s): Radim Štěrba
Subject(s): Cultural history, Regional Geography, Identity of Collectives
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: regional identity; Guardhouse; upbringing; didactic transformation;
Summary/Abstract: Příspěvek se zaměřuje na rozvoj regionální identity u žáků prostřednictvím využití tematiky významných osobností spjatých s daným místem. V rámci vymezeného regionu – okresu Hodonín, města Strážnice byly vybrány takové významné osobnosti působící v dané lokalitě (B. Hrejsová, J. A. Komenský, M.Kudeříková, J. Skácel a J.Úprka), které reprezentují daný region, ty které jej výrazně překračují a majíi významný mezinárodní přesah. Text má zároveň sloužit jako výchozí materiál pro didaktické zpracování daného tématu do školní výuky.