Prof. Jaroslav Martinka’s Jubilee Cover Image

Jubileum prof. Jaroslava Martinku
Prof. Jaroslav Martinka’s Jubilee

Author(s): Matúš Porubjak
Subject(s): Philosophy, Scientific Life
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: Profesor Jaroslav Martinka tohto roku oslávil svoje 80. narodeniny. Rodák zo Strkovíc, absolvent Štátnej obchodnej akadémie a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde od roku 1952 pracoval na Katedre dejín filozofie. Počas svojho akademického pôsobenia absolvoval zahraničné pobyty vo Veľkej Británii, Halle, Grécku, Taliansku a USA. Svoju vedeckú činnosť venoval slovenskému filozofickému mysleniu, metodológii, problematike vzniku a vývoja antického filozofického myslenia a niektorým filozofom 20. storočia. Významne prispel svojou redakciou k edícii zväzkov dnes už legendárnej Antológie z diel filozofov a zasvätenými predhovormi k prekladom viacerých diel klasikov filozofického myslenia. Okrem Univerzity Komenského prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po roku 1993 pôsobil na Trnavskej univerzite, neskôr na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

  • Issue Year: 17/2010
  • Issue No: 3
  • Page Range: 432-433
  • Page Count: 2
  • Language: Slovak