XII. Student Scientific Conference of the Czech Language and Literature Department Cover Image

XII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury: 8. října 2020
XII. Student Scientific Conference of the Czech Language and Literature Department

Contributor(s): Ester Nováková (Editor), Ondřej Zabloudil Pechník (Editor)
Subject(s): Language studies, Foreign languages learning, Studies of Literature, Phonetics / Phonology, Syntax, Lexis, Czech Literature, Western Slavic Languages, Nationalism Studies, Transformation Period (1990 - 2010), Politics and Identity
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Czech literature; Czech language; identity; politics; education; school education; nationalism; phonetics; phonology; sentence structure; reading;
Summary/Abstract: This publication presents papers from an academic conference held in Brno on October 8, 2020. The participants of the conference are Master's and PhD students. Jan Oujezdský focuses on onomastic issues in his paper “Uliční název jako anoikonymum a jeho odlišnosti od ostatních jmen nesídelních objektů [Street Names as Minor Place-names and How they Differ from Other Names of Non-Residential Objects]”. Andrea Kytlicová examines spoken expressions in the paper entitled “Větná stavba mluvených projevů žáků 2. stupně ZŠ při komunikaci ve výuce [Sentence Structure of Spoken Expressions of 2nd-grade Elementary School Students in Communication in Teaching]”. The paper by Radim Ošmera “Metodologie foneticko-fonologického výzkumu a jeho využití v praxi: Výslovnost hlásky „j“ vietnamskými mluvčími [The Methodology of Phonetic-Phonological Research and Its Use in Practice: The Pronunciation of the sound `j' by Vietnamese speakers]”, as well as the paper by Lucie Křižková “Pracovní listy k moravským reáliím [Worksheets on Moravian Realities]” are concerned with the problem of teaching students with different mother tongues. Miroslav Jindra's paper “Cestou za zrcadlem: k výzkumu dětského čtenářství žáků třetí třídy základní školy [Through the Looking Glass: Research into the Reading of Third-Grade Primary School Pupils]” is focused on children's reading. The paper by Ondřej Zabloudil Pechník “Tematika přírodních národů v české literatuře devadesátých let dvacátého století [The Themes of Indigenous Peoples in Czech Literature in the 1990s]” concludes the proceedings.

  • E-ISBN-13: 978-80-210-9690-5
  • Page Count: 50
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech
Uliční název jako anoikonymum a jeho odlišnosti od ostatních jmen nesídelních objektů

Uliční název jako anoikonymum a jeho odlišnosti od ostatních jmen nesídelních objektů
(The street name as an icononym and its differences from other names of non-residential objects)

Větná stavba mluvených projevů žáků 2. stupně ZŠ při komunikaci ve výuce

Větná stavba mluvených projevů žáků 2. stupně ZŠ při komunikaci ve výuce
(Sentence structure of spoken expressions of 2nd grade primary school pupils during communication in teaching)

Metodologie foneticko-fonologického výzkumu a jeho využití v praxi: Výslovnost hlásky „j“ vietnamskými mluvčími

Metodologie foneticko-fonologického výzkumu a jeho využití v praxi: Výslovnost hlásky „j“ vietnamskými mluvčími
(Methodology of phonetic-phonological research and its use in practice: Pronunciation of the sound "j" by Vietnamese speakers)

Pracovní listy k moravským reáliím

Pracovní listy k moravským reáliím
(Worksheets for Moravian realities)

Cestou za zrcadlem: k výzkumu dětského čtenářství žáků třetí třídy základní školy

Cestou za zrcadlem: k výzkumu dětského čtenářství žáků třetí třídy základní školy
(On the way behind the mirror: to research children's reading of third-grade primary school pupils)

Tematika přírodních národů v české literatuře devadesátých let dvacátého stolet

Tematika přírodních národů v české literatuře devadesátých let dvacátého stolet
(The theme of natural nations in the Czech literature of the nineties of the twentieth century)