Methodology of phonetic-phonological research and its use in practice: Pronunciation of the sound "j" by Vietnamese speakers Cover Image

Metodologie foneticko-fonologického výzkumu a jeho využití v praxi: Výslovnost hlásky „j“ vietnamskými mluvčími
Methodology of phonetic-phonological research and its use in practice: Pronunciation of the sound "j" by Vietnamese speakers

Author(s): Radim Ošmera
Subject(s): Foreign languages learning, Phonetics / Phonology, Western Slavic Languages, Methodology and research technology
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: phonetics; phonology; methodology; foreigners; Czech for foreigners; Czech for non-native speakers; non-native speaker; Vietnamese;
Summary/Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi foneticko-fonologického výzkumu. Představuje metodu zkoumání jazyka nerodilých mluvčích češtiny v rovině fonetické. Tuto metodu představuje na dílčí sondě do používání české hlásky [j] rodilými mluvčími vietnamštiny.

  • Page Range: 12-20
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech