Creative Writing as a Means of Self-education and Self-reflection (book review) Cover Image

Tvůrčí psaní jako prostředek sebevzdělávání a sebereflexe (recenze)
Creative Writing as a Means of Self-education and Self-reflection (book review)

Author(s): Ester Nováková
Subject(s): Literary Texts
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Ústav pro českou literaturu
Keywords: Fišer; Zbyněk

Summary/Abstract: Zbyněk Fišer (ed.): Tvůrčí psaní – klíčová kompetence na vysoké škole. Brno, Doplněk 2005. 184 stran.

  • Issue Year: 56/2008
  • Issue No: 2
  • Page Range: 282-286
  • Page Count: 5
  • Language: Czech