The theme of natural nations in the Czech literature of the nineties of the twentieth century Cover Image

Tematika přírodních národů v české literatuře devadesátých let dvacátého stolet
The theme of natural nations in the Czech literature of the nineties of the twentieth century

Author(s): Ondřej Zabloudil Pechník
Subject(s): Studies of Literature, Czech Literature, Nationalism Studies, Transformation Period (1990 - 2010), Identity of Collectives
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: literature; natural nations; exotics; shamanism; travelogue; artistic prose;
Summary/Abstract: Příspěvek se zabývá proměnami literatury tematizující přírodní národy a jejich kultury (tradice, obřady, rituály apod.) po roce 1989. Cílem příspěvku je zachytit a popsat zejména tranzitivní období devadesátých let dvacátého století, na jehož konci tematika přírodních národů opustila hájemství literatury odborné, populárně-naučné či cestopisné a pronikla do umělecké prózy.

  • Page Range: 42-50
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech