The street name as an icononym and its differences from other names of non-residential objects Cover Image

Uliční název jako anoikonymum a jeho odlišnosti od ostatních jmen nesídelních objektů
The street name as an icononym and its differences from other names of non-residential objects

Author(s): Jan Oujezdský
Subject(s): Language studies, Lexis, Western Slavic Languages
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: street names; icononym; non-residential objects; Brno;
Summary/Abstract: Článek se snaží nastínit hlavní specifika uličních názvů jako anoikonym. Materiálem, ze kterého článek vychází, je historicko toponomastické studium Brna.

  • Page Range: 5-7
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech