On the way behind the mirror: to research children's reading of third-grade primary school pupils Cover Image

Cestou za zrcadlem: k výzkumu dětského čtenářství žáků třetí třídy základní školy
On the way behind the mirror: to research children's reading of third-grade primary school pupils

Author(s): Miroslav Jindra
Subject(s): Language studies, Education, Aesthetics, School education
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: aesthetics; children's reader; children's literature; research on children's reading;
Summary/Abstract: Čtení je jednou z oblastí, se kterou se člověk setkává v rámci základního vzdělávání. Není pouhou mechanickou dovedností, ale rozvíjí celou řadu dalších psychických procesů, které jsou zásadní pro vývoj jedince. Význam čtení spočívá v obecném rozvoji člověka, který se skrze literární dílo a jeho specifické umělecké prostředky seznamuje zprostředkovanou zkušeností s různými životními situacemi, lidmi, prostředími, problémy atd., tedy základními principy fungování světa. Příspěvek předkládá dílčí výsledky výzkumu dětského čtenářství, jenž probíhal u cílové skupiny žáků třetí třídy základní školy. Na základě teoretických východisek a metodologie výzkumu uvádí výsledky z dotazníkového šetření, jež bylo součástí reflektivní dílny po přečtení literárního díla.

  • Page Range: 25-41
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech