Sentence structure of spoken expressions of 2nd grade primary school pupils during communication in teaching Cover Image

Větná stavba mluvených projevů žáků 2. stupně ZŠ při komunikaci ve výuce
Sentence structure of spoken expressions of 2nd grade primary school pupils during communication in teaching

Author(s): Andrea Kytlicová
Subject(s): Language studies, Education, School education
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: speech; Pupils; sentence structure; 2nd grade of elementary school; teaching; prepared; unprepared;
Summary/Abstract: Příspěvek se zabývá připravenými a nepřipravenými mluvenými projevy žáků na 2. stupni základní školy. Nejprve seznamuje s některými teoretickými pojmy souvisejícími s touto problematikou, dále pak objasňuje způsob transkripce mluvených projevů. Následně na praktických příkladech demonstruje výsledky analýzy připravených a nepřipravených mluvených projevů žáků vycházející ze zvukového průběhu textu, ale také z lexikální i syntaktické výstavby projevů.

  • Page Range: 8-11
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech