Worksheets for Moravian realities Cover Image

Pracovní listy k moravským reáliím
Worksheets for Moravian realities

Author(s): Lucie Křižková
Subject(s): Language studies, Education, Western Slavic Languages, State/Government and Education, Politics and Identity
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: student-foreigner; Moravian realities; granting of citizenship; Worksheet;
Summary/Abstract: Příspěvek představuje moravské reálie pomocí devíti pracovních listů, jejichž klíčová hesla se opírají o Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií. Tento výukový materiál je vytvořen na jazykové úrovni B1 a je určen pro výuku žáků-cizinců, kteří navštěvují základní školy v České republice či v zahraničí a pro něž není český jazyk jazykem mateřským. Znalost těchto reálií je v současné době zahrnuta i mezi podmínky pro udělení státního občanství České republiky cizincům.

  • Page Range: 21-24
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech