2. International Colloquium on Tourism: Proceedings. Pavlov, 15.-16. September 2011 Cover Image

2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu: Sborník příspěvků. Pavlov, 15.–16. září 2011
2. International Colloquium on Tourism: Proceedings. Pavlov, 15.-16. September 2011

Author(s): Andrea Holešinská
Subject(s): Politics, Education, Geography, Regional studies, Energy and Environmental Studies, Regional Geography, Economic policy, Higher Education , Rural and urban sociology, Economic development, EU-Accession / EU-DEvelopment, Tourism
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: tourism; development; strategy; policy; finances; education; protected areas; Czech Republic;
Summary/Abstract: 2. International Colloquium on Tourism: Proceedings. Pavlov, 15.-16. September 2011

  • E-ISBN-13: 978-80-210-8592-3
  • Page Count: 169
  • Publication Year: 2017
  • Language: Czech
Výzkum cestovního ruchu v České republice v letech 1960 - 2000

Výzkum cestovního ruchu v České republice v letech 1960 - 2000
(Research on Tourism in the Czech Republic in the years 1960 - 2000)

Legislativní úprava cestovního ruchu ve vybraných zemích Evropy

Legislativní úprava cestovního ruchu ve vybraných zemích Evropy
(Tourism in legislation – case study European countries)

Zkvalitňování vzdělávání v cestovním ruchu na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Zkvalitňování vzdělávání v cestovním ruchu na Vysoké škole polytechnické Jihlava
(Improving Education in Tourism at the College of Polytechnics Jihlava)

Zhodnocení vybraných finančních nástrojů k implementaci politiky turismu na příkladu Švýcarska a České republiky

Zhodnocení vybraných finančních nástrojů k implementaci politiky turismu na příkladu Švýcarska a České republiky
(An evaluation of financial instruments for tourism policy implementation in Switzerland and the Czech Republic)

Venkovský cestovní ruch v koncepčních materiálech krajů České republiky

Venkovský cestovní ruch v koncepčních materiálech krajů České republiky
(Rural tourism in conceptual documents of the Czech Republic NUTS 3 regions)

Podpora cestovní ruchu v chráněných územích

Podpora cestovní ruchu v chráněných územích
(Support of tourism in protected areas)

Regionální politika cestovního ruchu ČR – case study Jihomoravský kraj .

Regionální politika cestovního ruchu ČR – case study Jihomoravský kraj .
(Rural tourism policy in the Czech Republic – case study of South Moravian Region)

Evropský cestovní ruch a Česká republika: analýza výkonů odvětví.

Evropský cestovní ruch a Česká republika: analýza výkonů odvětví.
(European tourism in the Czech Republic: the output analysis of economic branch)

Systém zpracování regionálních strategických dokumentů cestovního ruchu v ČR a jeho institucionální zabezpečení

Systém zpracování regionálních strategických dokumentů cestovního ruchu v ČR a jeho institucionální zabezpečení
(Processing system of regional strategic documents of tourism in the Czech Republic and its institutional arrangements)

Komparační analýza cílů a opatření Koncepcí státní politiky cestovního ruchu ČR v období 1999-2013..

Komparační analýza cílů a opatření Koncepcí státní politiky cestovního ruchu ČR v období 1999-2013..
(Comparative analysis of the objectives and actions of the State Tourism Policy in the period 1999-2013)

Podpora cestovního ruchu, vývoj a komparace v rámci programových období kohezní politiky EU s aspektem na regionální přeshraniční spolupráci

Podpora cestovního ruchu, vývoj a komparace v rámci programových období kohezní politiky EU s aspektem na regionální přeshraniční spolupráci
(Support of Tourism, Evolution and Comparison in the frame of Programming periods of EU Cohesion Policy focusing Cross Border Cooperation)

Národní program podpory cestovního ruchu – cestování dostupné všem

Národní program podpory cestovního ruchu – cestování dostupné všem
(National programme for supporting of tourism – travelling accessible for all)

Pojetí cestovního ruchu

Pojetí cestovního ruchu
(The Concept of Tourism)

Geografie cestovního ruchu – oborově povinný předmět v bakalářském studiu obor Cestovní ruch a role jeho učitele jako experta

Geografie cestovního ruchu – oborově povinný předmět v bakalářském studiu obor Cestovní ruch a role jeho učitele jako experta
(Geography of tourism – professionally compulsory subject in the bachelor’s degree in Travel/Tourism and the role of a teacher as an expert)