Re-reading and Analysis of Adjudications on Domestic Violence in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Ponovno čitanje i analiza presuda nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini
Re-reading and Analysis of Adjudications on Domestic Violence in Bosnia and Herzegovina

Contributor(s): Nejra Veljan (Editor), Ivanka Marković (Editor), Majda Halilović (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Psychology, Criminal Law, Clinical psychology, Studies in violence and power, Family and social welfare, Penal Policy, Court case
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: BiH; domestic violence; adjudications; analysis; psychological violence; minors; elderly; confession of crime; penal policy;
Summary/Abstract: Studija ima nesumnjivu edukativnu vrijednost jer na primjerima pokazuje koliko kulturološke matrice i rodna nejednakost utječu na pravno i sudsko tretiranje fenomena nasilja u porodici. Autori i autorice su feminističkim čitanjem presuda i analizom okolnosti svakog slučaja osvijetlili razumijevanje pravnih normi u specifičnom kulturnom kontekstu u kojem norme djeluju. U analizi je posvećena pažnja samoj normi i njenom tumačenju, analizi šireg porodičnog konteksta i odnosa počinitelj - žrtva, vjerodostojnosti iskaza koje je sud cijenio u konkretnim slučajevima, pristupu iskustvima koja imaju počinitelj/žrtva u ispoljavanju oblika nasilja tako da se u rezultatu dobiva dublji uvid u društveni fenomen nasilja i sudski odnos prema ovom fenomenu. …Ova studija analizom konteksta, percepcije, jezika i rodnih uloga pokazuje bolni presjek u krugu intimnih odnosa opterećenih nasiljem. Ako nije lagano štivo za čitanje, onda je neophodna literatura u obrazovanju osoba koje sudjeluju u čitavom procesu koji tretira nasilje u porodici. Potrebna je akademskoj zajednici, stručnoj zajednici, kreatorima politika i nosiocima pravosudnih funkcija. Pojednostavljeno rečeno, ova studija je lektira za stvaraoca prava, za one koje pravo štiti, pa do onih koji primjenjuju i tumače pravo u njegovoj primjeni.

  • E-ISBN-13: 978-9926-465-07-0
  • Print-ISBN-13: 978-9926-465-07-0
  • Page Count: 161
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian
Izvod iz recenzija

Izvod iz recenzija
(Excerpt from Reviews)

Ponovno čitanje i analiza presuda

Ponovno čitanje i analiza presuda
(Re-reading and Analysis of Adjudications)

Pronalaženje mizoginije: feministički pristup pravdi

Pronalaženje mizoginije: feministički pristup pravdi
(Finding Misogyny: A Feminist Approach to Justice)

Izolacija žrtve i ekstremna dominacija: strana državljanka i psihološko nasilje

Izolacija žrtve i ekstremna dominacija: strana državljanka i psihološko nasilje
(Isolation of the Victim and Extreme Dominance: Foreign Nationals and Psychological Violence)

Nasilje nad starijim osobama: pravni, lingvistički i sociološki pristup

Nasilje nad starijim osobama: pravni, lingvistički i sociološki pristup
(Violence Against the Elderly: A Legal, Linguistic and Sociological Approach)

Dugogodišnji nasilnik: izricanje (ne)adekvatne krivične sankcije

Dugogodišnji nasilnik: izricanje (ne)adekvatne krivične sankcije
(A Long-Term Abuser: The Imposition of an (In)Adequate Criminal Sanction)

Davljenje vanbračne supruge: opravdano nasilje i oslobađajuća presuda

Davljenje vanbračne supruge: opravdano nasilje i oslobađajuća presuda
(The Strangulation of an Out of Marriage Wife: Justified Violence and Acquittal)

Nasilje nad maloljetnom osobom: porodičan čovjek ili nasilnik?

Nasilje nad maloljetnom osobom: porodičan čovjek ili nasilnik?
(Violence Against Minors: Family Man or a Bully?)

Priznanje krivičnog djela: samo još jedna olakšavajuća okolnost

Priznanje krivičnog djela: samo još jedna olakšavajuća okolnost
(Confession of a Crime: Just Another Mitigating Circumstance)

Zaključak: ponovno čitanje i analiza presuda

Zaključak: ponovno čitanje i analiza presuda
(Conclusion: Re-reading and Analysis of Adjudications)

Literatura

Literatura
(Sources)