Conclusion: Re-reading and Analysis of Adjudications Cover Image

Zaključak: ponovno čitanje i analiza presuda
Conclusion: Re-reading and Analysis of Adjudications

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Criminal Law, Studies in violence and power, Family and social welfare, Penal Policy, Court case
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: BiH; domestic violence; adjudications; re-reading; analysis; conclusion;
Summary/Abstract: Presuda je sudska odluka kojom se konačno i meritorno odlučuje o zahtjevu stranaka u postupku. Presuda mora biti kvalitetna jer predstavlja krunu cijelog postupka; ona mora jasno, precizno i logično prikazati zaključke do kojih je sud došao nakon provedenog postupka. Nije dovoljno da presuda bude pravno korektna, već mora biti i jezički i gramatički pravilna, lako čitljiva i razumljiva. Ono što sud kaže i način na koji to kaže podjednako je važno kao i ono što odluči. Za kvalitetnu presudu neophodno je kombinovanje vještine pisanja i pravnog znanja. Presuda je veoma značajan pravni akt koji sublimira čitav postupak i u njemu izvedene zaključke. Kvalitetna presuda zahtijeva poznavanje brojnih vještina, višestrano znanje, a takođe i poznavanje pravopisa, gramatike i logike. Presuda mora biti kvalitetna zbog toga što momentom njenog objavljivanja ona postaje dostupna javnosti, koja će, u cilju podrivanja sudijskog autoriteta, nastojati da otkrije moguće greške, nepravilnosti ili nedosljednosti.

  • Page Range: 153-156
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian