Violence Against Minors: Family Man or a Bully? Cover Image

Nasilje nad maloljetnom osobom: porodičan čovjek ili nasilnik?
Violence Against Minors: Family Man or a Bully?

Author(s): Dragoslav Erdelić
Subject(s): Criminal Law, Studies in violence and power, Family and social welfare, Demography and human biology, Court case
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: BiH; domestic violence; violence; minors; family man; bully;
Summary/Abstract: Nasilje u porodici dugo se smatralo privatnim problemom, u koje se niko ko ne pripada toj porodici nema pravo miješati. U kontekstu trenutnog shvatanja i definisanja nasilja u porodici preovladava stajalište da se nasilje prema drugoj osobi niti u jednom obliku ne može smatrati privatnim problemom. Tome su doprinijela istraživanja o štetnosti nasilja koje prouzrokuje ne samo trenutna "ispoljavanja bijesa" nego i dugoročne posljedice koje prelaze sa generacije na generaciju. Nasilje u porodici obuhvaća i nasilje nad djecom i maloljetnicima, međutim ono se često prećutno toleriše kao jedna od odgojnih metoda. Prva država koja je zabranila nasilje nad djecom unutar porodice bila je Švedska; od tada pa do danas stručnjaci koji se bave prevencijom nasilja pokušavaju da ukažu na to šta fizičko kažnjavanje, odnosno nasilje, može prouzrokovati kod maloljetnih lica. Paradoks, na koji često nailazimo u pravosudnoj zajednici, ogleda se u ocjeni olakšavajućih i otežavajućih okolnosti, pa tako u predmetima nasilja u porodici kao olakšavajuća okolnost se najčešće navodi porodičan čovjek, iako je ovo krivično djelo direktno usmjereno na to da poremeti mir, tjelesnu cjelovitost ili psihičko zdravlje člana porodice. S tim u vezi, ova analiza pokušava da ukaže na značaj sankcionisanja počinitelja nasilja u porodici nad maloljetnim licima.

  • Page Range: 119-138
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian