Isolation of the Victim and Extreme Dominance: Foreign Nationals and Psychological Violence Cover Image

Izolacija žrtve i ekstremna dominacija: strana državljanka i psihološko nasilje
Isolation of the Victim and Extreme Dominance: Foreign Nationals and Psychological Violence

Author(s): Katica Jozak-Mađar
Subject(s): Psychology, Criminal Law, Clinical psychology, Studies in violence and power, Family and social welfare, Court case
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: BiH; domestic violence; foreign nationals; psychological violence; victim isolation;
Summary/Abstract: Kazneno djelo "nasilje u obitelji" je novo kazneno djelo u kaznenom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Ujedno, "nasilje u obitelji" je težak, prilično rasprostranjen društveni problem, koji je prepoznat kao oblik rodno zasnovanog nasilja kojim se krše temeljna ljudskih prava i slobode i koje šteti svima, društvu u cjelini sa najtežim posljedicama po žrtvu/oštećenu, koja ima pravo na život, dostojanstvo, slobodu, zaštitu i satisfakciju.

  • Page Range: 43-64
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian