Spaces of translation Vol. 3 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 17.00 €

Przestrzenie przekładu T. 3
Spaces of translation Vol. 3

Contributor(s): Jolanta Lubocha-Kruglik (Editor), Oksana Malysa (Editor), Gabriela Wilk (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Translation Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: translation

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3561-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3560-5
 • Page Count: 312
 • Publication Year: 2019
 • Language: Russian, Polish
Eyetracking jako poszerzenie translatorycznej perspektywy badawczej Płużyczka

Eyetracking jako poszerzenie translatorycznej perspektywy badawczej Płużyczka
(Eye Tracking – the Way to Expand the Research Perspective in Translation Studies)

 • Price: 3.00 €
Jak powstaje przekład? Przypisy dotyczące warsztatu tłumacza

Jak powstaje przekład? Przypisy dotyczące warsztatu tłumacza
(What Do We Do When We Translate? Footnotes Concerning the Translator’s Workshop)

 • Price: 3.00 €
O przekładalności idiolektu filozofa – garść autorskich refleksji o przekładzie tekstów filozoficznych

O przekładalności idiolektu filozofa – garść autorskich refleksji o przekładzie tekstów filozoficznych
(On the translatability of a philosopher’s idiolect – a bunch of the author’s thoughts about the translation of philosophical texts)

 • Price: 3.00 €
Od rosyjskiej fiełosofii do polskiej chwilozofii. Etymologia ludowa w tłumaczeniu

Od rosyjskiej fiełosofii do polskiej chwilozofii. Etymologia ludowa w tłumaczeniu
(Russian fyelosofiya vs. Polish chwilozofia Folk etymology in translation)

 • Price: 3.00 €
Przyczynek do refleksji nad procesem wydawniczym na przykładzie quebeckich „Dzieci stamtąd” Arlette Cousture w polskim przekładzie

Przyczynek do refleksji nad procesem wydawniczym na przykładzie quebeckich „Dzieci stamtąd” Arlette Cousture w polskim przekładzie
(Reflections on the Publishing Proces on the Basis of Polish Translation of the Novel Ces enfants d’ailleurs Arlette Cousture)

 • Price: 3.00 €
Поликультурный мир романа Марии Матиос Солодка Даруся в оригинале и русском переводе

Поликультурный мир романа Марии Матиос Солодка Даруся в оригинале и русском переводе
(Multicultural world of Maria Matios’ novel Sweet Darusya in the original and its Russian translation)

 • Price: 3.00 €
Biesy w Moskwie. O polskim i francuskim tłumaczeniu powieści Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa

Biesy w Moskwie. O polskim i francuskim tłumaczeniu powieści Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa
(Devils in Moscow. On Polish and French Translations of Mikhail Bulgakov’s The Master and Margarita)

 • Price: 3.00 €
Kulinarny trójkąt na trawie – o tłumaczeniu tytułu obrazu Édouarda Maneta Le Déjeuner sur l’herbe

Kulinarny trójkąt na trawie – o tłumaczeniu tytułu obrazu Édouarda Maneta Le Déjeuner sur l’herbe
(Culinary triangle on the grass – on translation of the title of a painting Le Déjeuner sur l’herbe by Édouard Manet)

 • Price: 3.00 €
„Miłosne” gry słowne Agenta 007 w tłumaczeniu na język polski i rosyjski

„Miłosne” gry słowne Agenta 007 w tłumaczeniu na język polski i rosyjski
(Agent 007’s “Love” Word Plays and Their Translation into Polish and Russian)

 • Price: 3.00 €
Синкретизм слов как способ выражения юмора. Переводческий аспект

Синкретизм слов как способ выражения юмора. Переводческий аспект
(Verbal syncretism as a way of expressing humour. Translation aspect)

 • Price: 3.00 €
«…Сказал он» или «…вздохнул он»? Интерпретация глаголов, вводящих речь, в русском художественном переводе

«…Сказал он» или «…вздохнул он»? Интерпретация глаголов, вводящих речь, в русском художественном переводе
(“…He said” or “…he sighed”? Translation of reporting verbs into Russian in a literary narrative)

 • Price: 3.00 €
Перевод многокомпонентных местоименных конструкций с подлежащим предложением с английского на русский и украинский языки

Перевод многокомпонентных местоименных конструкций с подлежащим предложением с английского на русский и украинский языки
(Translation of constructions with pronominal expressions and subordinate clauses from English into Russian and Ukrainian)

 • Price: 3.00 €
Переводят ли мужчины и женщины действительно по-разному? (на материале четырёх эстонских переводов повести А.Н. Толстого Золотой ключик, или Приключения Буратино)

Переводят ли мужчины и женщины действительно по-разному? (на материале четырёх эстонских переводов повести А.Н. Толстого Золотой ключик, или Приключения Буратино)
(Do women and men really translate differently? (four Estonian translations of the story by A. Tolstoy The Golden Key, or The Adventures of Buratino))

 • Price: 3.00 €
Poezja Afanasija Feta w przekładzie na język polski

Poezja Afanasija Feta w przekładzie na język polski
(Poetry of Afanasy Fet in Polish translation)

 • Price: 3.00 €
„Moja poezja niczego nie tłumaczy”. Różewicza portret w przekładach na język hiszpański

„Moja poezja niczego nie tłumaczy”. Różewicza portret w przekładach na język hiszpański
(Różewicz’s portrait in the translations into Spanish)

 • Price: 3.00 €
Translaty nieopisane – badania empiryczne (na materiale rosyjsko-polskim)

Translaty nieopisane – badania empiryczne (na materiale rosyjsko-polskim)
(Undescribed translated items – an empirical research (on Russian-Polish material))

 • Price: 3.00 €
Eufemizmy na rynku pracy, czyli jeszcze o poprawności politycznej. Dylematy tłumacza

Eufemizmy na rynku pracy, czyli jeszcze o poprawności politycznej. Dylematy tłumacza
(Euphemisms on the job market or once again on the political correctness. Translator’s dilemmas)

 • Price: 3.00 €
Переводческое толкование правовых текстов

Переводческое толкование правовых текстов
(Translational interpretation of legal texts)

 • Price: 3.00 €
Teoria skoposu w przekładzie włoskich tekstów specjalistycznych z zakresu prawa karnego. Studium jednego przypadku

Teoria skoposu w przekładzie włoskich tekstów specjalistycznych z zakresu prawa karnego. Studium jednego przypadku
(Skopos theory in translation of Italian criminal law texts. A case study of one example)

 • Price: 3.00 €
Термины трудового права и специфика их перевода (на материале трудовых кодексов Российской Федерации и Республики Польша)

Термины трудового права и специфика их перевода (на материале трудовых кодексов Российской Федерации и Республики Польша)
(Labor law terms and the specificity of its translation (based on material from the labor code of the Russian Federation and the labor code of the Polish Republic))

 • Price: 3.00 €
Polskie ekwiwalenty terminów związanych z przysposobieniem (prawo rodzinne) – studium przypadku

Polskie ekwiwalenty terminów związanych z przysposobieniem (prawo rodzinne) – studium przypadku
(Polish equivalents of English adoption-related terms (family law) – case study)

 • Price: 3.00 €
Nazwy instytucji w tłumaczeniu poświadczonym – w teorii i praktyce

Nazwy instytucji w tłumaczeniu poświadczonym – w teorii i praktyce
(Names of institutions in certified translations – in theory and practice)

 • Price: 3.00 €
Wyrazy realia a przekład współczesnych bułgarskich przepisów kulinarnych na język polski

Wyrazy realia a przekład współczesnych bułgarskich przepisów kulinarnych na język polski
(Words “realities” vs. translation of modern Bulgarian culinary recipes into Polish)

 • Price: 3.00 €
Platforma MOODLE i metoda WEBQUESTU ‒ czyli innowacyjne zajęcia z przekładu specjalistycznego

Platforma MOODLE i metoda WEBQUESTU ‒ czyli innowacyjne zajęcia z przekładu specjalistycznego
(The Moodle platform and the WebQuest method ‒ innovative classes in specialist translation)

 • Price: 3.00 €
Oprogramowanie CAT w pracy początkujących tłumaczyCAT software in the work of beginner translators

Oprogramowanie CAT w pracy początkujących tłumaczyCAT software in the work of beginner translators
(CAT software in the work of beginner translators)

 • Price: 3.00 €