Spaces of translation Vol. 1 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 8.50 €

Przestrzenie przekładu T. 1
Spaces of translation Vol. 1

Contributor(s): Jolanta Lubocha-Kruglik (Editor), Oksana Małysa (Editor)
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Literary Texts, Studies of Literature, Translation Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: artistic translation; specialist translation; interlinguistic transfer
Summary/Abstract: The present monograph is devoted in full to the issues of translation. The articles are the outcome of academic reflection upon the problems of interrelations between language and culture, upon the phenomenon of intercultural transfer, upon the functioning and reception of translated texts. The research results presented here take into consideration various methodological and ideational approaches. The volume is intended for both theoreticians and professional translators, as well as for all those who are interested in this area of study.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3040-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3039-6
 • Page Count: 270
 • Publication Year: 2016
 • Language: Russian, Polish
Co nam przeszkadza w tłumaczeniu, czyli jeszcze o barierach w przekładzie

Co nam przeszkadza w tłumaczeniu, czyli jeszcze o barierach w przekładzie
(What disturbs us in translation or once again on barriers in translation)

 • Price: 4.50 €
Tłumacz w roli twórcy, twórca w roli tłumacza

Tłumacz w roli twórcy, twórca w roli tłumacza
(Translator as an author, an author as a translator)

 • Price: 4.50 €
Cenzura a przekład

Cenzura a przekład
(Censorship and translation)

 • Price: 4.50 €
(Nie)poprawność polityczna w nauczaniu tłumaczenia (konfrontacja angielsko‑polska)

(Nie)poprawność polityczna w nauczaniu tłumaczenia (konfrontacja angielsko‑polska)
(Political (in)correctness in teaching translation (English‑Polish confrontation))

 • Price: 4.50 €
Carnival world of crime stories in Polish translations

Carnival world of crime stories in Polish translations
(Karnawałowy świat kryminałów Borysa Akunina w polskich przekładach)

 • Price: 4.50 €
Tłumaczenia tytułów filmów z Jamesem Bondem na język francuski, niemiecki i polski

Tłumaczenia tytułów filmów z Jamesem Bondem na język francuski, niemiecki i polski
(The title translations of the James Bond films into French, German and Polish)

 • Price: 4.50 €
Śladami kultury i obyczaju – o aluzji socjo‑kulturowej w przekładzie

Śladami kultury i obyczaju – o aluzji socjo‑kulturowej w przekładzie
(On the trail of the culture and customs – the socio‑cultural allusions in translation)

 • Price: 4.50 €
Russian translations of comtesse de Ségur prose writings: adaptation strategies

Russian translations of comtesse de Ségur prose writings: adaptation strategies
(Rosyjskie przekłady prozy hrabiny de Ségur: strategie adaptacji)

 • Price: 4.50 €
Praesens historicum pragmatics in Russian literary translation

Praesens historicum pragmatics in Russian literary translation
(Pragmatyka praesens historicum w rosyjskim przekładzie artystycznym)

 • Price: 4.50 €
Obraz młodości w rosyjskim przekładzie Pornografii Witolda Gombrowicza

Obraz młodości w rosyjskim przekładzie Pornografii Witolda Gombrowicza
(Picture of youth in the Russian translations of Pornography by Witold Gombrowicz)

 • Price: 4.50 €
Tłumacz jako mediator trzeciej kultury. Ksenizmy we francuskim przekładzie Po wyzwoleniu… (1944–1956) Barbary Skargi

Tłumacz jako mediator trzeciej kultury. Ksenizmy we francuskim przekładzie Po wyzwoleniu… (1944–1956) Barbary Skargi
(Translator as the mediator of the third culture. Xenisms in the French translation of Po wyzwoleniu… (1944–1956) by Barbara Skarga)

 • Price: 4.50 €
Tłumacz wobec historii – elementy kulturowe w przekładzie powieści Draga Jančara Widziałem ją tej nocy

Tłumacz wobec historii – elementy kulturowe w przekładzie powieści Draga Jančara Widziałem ją tej nocy
(Translators to History – cultural elements in the interpretation of Drago Jančar’s novel entitled To noč sem jo videl)

 • Price: 4.50 €
Z problemów opisu słownictwa specjalistycznego: „Dyplomacja i polityka. Rosyjsko‑polska sonda słownikowa”

Z problemów opisu słownictwa specjalistycznego: „Dyplomacja i polityka. Rosyjsko‑polska sonda słownikowa”
(On the problems of description of specialist vocabulary: „Diplomacy and politics. Russian‑Polish dictionary survey”)

 • Price: 4.50 €
W poszukiwaniu rosyjskich odpowiedników przekładowych polskich terminów cywilnoprawnych z zakresu orzeczeń w postępowaniu cywilnym

W poszukiwaniu rosyjskich odpowiedników przekładowych polskich terminów cywilnoprawnych z zakresu orzeczeń w postępowaniu cywilnym
(Searching for Russian translation equivalents of Polish civil law terminology used in civil proceeding judgments)

 • Price: 4.50 €
Odpisy aktów stanu cywilnego w polsko‑rosyjskiej konfrontacji przekładowej

Odpisy aktów stanu cywilnego w polsko‑rosyjskiej konfrontacji przekładowej
(Polish and Russian copies of civil registration certificates: a comparative translation analysis)

 • Price: 4.50 €
Rodzaje kontratypów w polskim prawie karnym i specyfika ich przekładu na język rosyjski

Rodzaje kontratypów w polskim prawie karnym i specyfika ich przekładu na język rosyjski
(Kinds of contratypes in Polish criminal law and the specificity of their translation into Russian)

 • Price: 4.50 €
Translacja tekstu religijnego – przekaz doświadczenia duchowego. Twórczość przekładowa świętych Niła Sorskiego i Paisjusza Wieliczkowskiego

Translacja tekstu religijnego – przekaz doświadczenia duchowego. Twórczość przekładowa świętych Niła Sorskiego i Paisjusza Wieliczkowskiego
(Translation of religious text – transmission of spiritual experience. The translation work of saints Paisius Velichkovsky and Nil Sorsky)

 • Price: 4.50 €
Rola paratekstu w czeskim oraz angielskim przekładzie Pół wieku dziejów polski Andrzeja Paczkowskiego

Rola paratekstu w czeskim oraz angielskim przekładzie Pół wieku dziejów polski Andrzeja Paczkowskiego
(The Role of Paratext in the Czech and English Translation of History Book Pół wieku dziejów Polski by Andrzej Paczkowski)

 • Price: 4.50 €
Method of Natural Critical Learning Environment as a Means of Improving the Quality of Translator Training

Method of Natural Critical Learning Environment as a Means of Improving the Quality of Translator Training
(Metoda naturalnego krytycznego środowiska edukacyjnego jako narzędzie podwyższenia kwalifikacji tłumaczy)

 • Price: 4.50 €
Asar Eppel (1935–2012) – a word about a writer and translator

Asar Eppel (1935–2012) – a word about a writer and translator
(Asar Eppel (1935–2012) – słowo o pisarzu i tłumaczu)

 • Price: 4.50 €
Tadeusz Boy‑Żeleński jako tłumacz tekstów filozoficznych

Tadeusz Boy‑Żeleński jako tłumacz tekstów filozoficznych
(Tadeusz Boy‑Zeleński as a translator of philosophical texts)

 • Price: 4.50 €