Weft of Serbian Identity. Anti-Westernism, Russophilism, Traditionalism... Cover Image

Potka srpskog identiteta. antizapadnjaštvo, rusofilistvo, tradicionalizam...
Weft of Serbian Identity. Anti-Westernism, Russophilism, Traditionalism...

Author(s): Sonja Biserko
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Anthropology, Social Sciences, Cultural history, Customs / Folklore, Political Theory, Sociology, Political history, Government/Political systems, Politics and society, Social development, Transformation Period (1990 - 2010), Sociology of Politics, Politics and Identity
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Political history; Serbian identity; politics and identity; nation; past; tradition; culture; anti-westernism; political identity;
Summary/Abstract: Problem nacionalnog identiteta postoji, naročito u nedovršenim nacijama, pogotovo tamo gde ne postoji podudarnosti etničkog i državnog aspekta pojma nacije, i tamo gde je taj raskorak traumatičan. Istorijski posmatrano, nacionalni identiteti profilisali su se u okviru zamišljenih zajednica, koje su njeni pripadnici bili spremni da brane po svaku cenu; oni su kao i njihove vođe smatrali da su njihve osnovne odgovornosti – nacionalne. To je možda svojevremeno, bilo neizbežno, ali u globalnom svetu nije dovoljno.U globalnom svetu ljudi pripadaju brojnim zamišljenim zajednicama – lokalnim, regionalnim, državnim, nacionalnim, kosmopolitskim – koje se uzajamno prožimaju, zahvaljujući prvenstveno tehnološkoj komunikacijskoj revolucijii dostupnosti putovanja. Suverenitet nije više apsolut kao što se nekada smatralo. Zbog složenosti problema i okolnosti u kojima Srbija traga za svojim novim identitetom – poraz državnog projekta krajem XX veka i frustracije koja je iz toga proizašla, kao i odgovornošću za rat i ratne zločine koje teško prihvata – Helsinški odbor za ljudska prava se odlučio da priređivanjem zbornika koja je pred čitaocima podstakne raspravu na tu temu. Umesto okretanja modernosti, novi identitet Srbija traži u prošlosti, oslanjajući se na “tradicionalni autentični politički identitet”, odnosno srednjevekovno nasleđe Srbije, pravoslavlje, vizantijsko nasleđe, folklor u kulturi i antizapadnjaštvo. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-86-7208-202-9
  • Page Count: 241
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian
Demokratska tranzicija i identiteti

Demokratska tranzicija i identiteti
(Democratic Transitions and Identities)

Srpsko–ruske istorijske analogije

Srpsko–ruske istorijske analogije
(Serbian-Russian Historical Analogies)

Drugačija Rusija: Pogled iz Srbije

Drugačija Rusija: Pogled iz Srbije
(Different Russia: View from Serbia)

Uloga srpske i ruske pravoslavne crkve u profilisanju državne politike

Uloga srpske i ruske pravoslavne crkve u profilisanju državne politike
(The Role of the Serbian and Russian Orthodox Church in Shaping the National Politics)

„Meka sila” u funkciji spoljnopolitičke strategije Ruske Federacije

„Meka sila” u funkciji spoljnopolitičke strategije Ruske Federacije
(“Soft Power” in Function of Foreign Policy Strategy of Russian Federation)

“Nova” istorija za novi identitet

“Nova” istorija za novi identitet
(“New” History for a New Identity)

Ruska meka moć u ekspanziji

Ruska meka moć u ekspanziji
(Russian Soft Power in Expansion)

Beograd i Kijev između Brisela i Moskve

Beograd i Kijev između Brisela i Moskve
(Belgrade and Kiev between Brussels and Moscow)

Više politike nego poslova

Više politike nego poslova
(More Politics than Jobs)

Srbi i Rusi na vojnoj obuci

Srbi i Rusi na vojnoj obuci
(Serbs and Russians in Military Training)

Crna Gora: Rusko odmeravanje sa NATO

Crna Gora: Rusko odmeravanje sa NATO
(Montenegro: Russian Test of Strength with NATO)